Seurustelun päättyminen

AIHEALUEET

Eroa ja omia tunteita pohtiessa, on tärkeää olla rehellinen itselleen ja toiselle

Mistä tietää seurusteleeko oikean tyypin kanssa? Entä jos seurustelu on tullut tiensä päähän? Haluanko olla oikeasti juuri tämän tyypin kanssa? Joskus seurustelussa voi olla vaikeaa erottaa omaa tai toisen hyvinvointia.

Joskus epäröinti tai tyytymättömyys voi johtua myös itsestä ja omasta elämäntilanteesta, ei suoraan seurustelusuhteesta. Jos kuitenkin itse seurustelu ja yhdessäolo tuntuvat enemmän pahalta kuin hyvältä, tai itsessään huomaa toistuvasti tyytymättömyyden merkkejä, kannattaa asialle tehdä jotain.

Eroa pohtiessa voi itsekseen miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseen?
  • Onko seurustelu oma valintasi?
  • Kuunteletteko toisianne?
  • Odotatko hänen näkemistään?
  • Onko teillä tulevaisuuden suunnitelmia?
  • Oletteko mielestäsi hyvä pari?
  • Tykkäättekö liikkua ulkona yhdessä ja tavata uusia ihmisiä pariskuntana?

Jos suurin osa vastauksista on kielteisiä, kannattaa seurustelun jatkamista pohtia vakavasti

Seurustelun lopettaminen ja eroaminen ovat aina vaikeita päätöksiä. Eroa pohtiessa tulee pohdittua myös omaa itseään ja tunteitaan. Jos seurustelua halutaan jatkaa haasteista huolimatta, tulee mahdollisista halutuista muutoksista puhua yhdessä toisen kanssa.

Jokainen joutuu joskus elämässään kohtaamaan pettymyksiä ja sydänsuruja. Jos seurustelu päättyy eroon, tuntee varmasti tuskaa, pettymystä, kaipuuta ja muita ikäviä tunteita. Jätetyksi tuleminen voi järkyttää. Päässä pyörii ajatuksia: Miksi? Teinkö jotain väärin? Enkö ollut riittävän hyvä?

Usein myös heräävät epäilykset ja pelko siitä, että toinen löytää tai on jo löytänyt jonkun uuden ja paremman. Sydänsurut ovat tunteista ikävimmästä päästä ja voivat saada mielialan matalaksi.

Suru, pettymys ja tuska seurustelun päättyessä ovat normaaleja tunteita

Tunteet ovat osa elämää. Itselleen pitää antaa lupa surra päättynyttä seurustelua ja hyväksyä pintaan nousevia tunteita itsessään. Suremalla ja hyväksymällä tunteita ne vähitellen lievittyvät ja helpottavat. Ei ole olemassa oikeaa aikaa sille, milloin erosta pitäisi olla toipunut. Itselleen ja toipumiselle on hyvä antaa riittävästi aikaa ja tilaa.

Tunteista ja pahasta olosta selviää puhumalla. Hyviä kuuntelijoita voivat olla vaikka ystävät, perheenjäsenet, läheiset aikuiset, koulukuraattori tai psykologi. Myös kaikenlainen mukava tekeminen voi piristää mieltä. Älä jää asian kanssa yksin.

Lue lisää tunteista

Ero on luopumista

Usein seurustelun päättyessä joutuu luopumaan kumppanin ja hyvän ystävän lisäksi myös yhteisistä suunnitelmista, haaveista ja toiveista. Mahdollinen yhdessä asuminen vaihtuu oman kämpän etsintään, ja tavarat menevät jakoon. Eron jälkeen on normaalia, että tuntee yksinäisyyttä, pettymystä ja epäonnistumisen kokemuksia.

On mahdollista, että eron jälkeen pysytään ystävinä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, ja joskus voi tuntua mahdottomalta jatkaa heti eron jälkeen ystävinä. On tärkeä muistaa, että seurustelusuhteen loppuminen ei tee kenestäkään ihmisenä yhtään huonompaa tai arvottomampaa. Seurustelukumppaneina ihmisiä ei voida jakaa suoraviivaiselle hyvä–huono-akselille, on vain erilaisia ihmisiä, erilaisia tyttö- ja poikaystäviä.

Toiselle osapuolelle ero saattaa tulla yllättäen

Jos itse on aloitteentekijänä seurustelun päättämisessä, on tärkeää selvittää asia hienotunteisesti ja kahden kesken. On tärkeää olla myötätuntoinen ja rehellinen erotilanteissa ja antaa suhteen lopettamiselle jokin selitys. Erotessa kannattaa välttää toisen syyllistämistä ja loukkaamista. Vaikka seurustelu päättyy, ei toisen luottamusta saa rikkoa.

Seurustelussa yhdessä koetut asiat, salaisuudet, kokemukset tai vaikka valokuvat ja viestit ovat edelleen osa seurustelun yksityisyyttä, eikä niitä saa levitellä muille. Omaa pahaa oloa ja tuskaa ei pidä yrittää lievittää loukkaamalla toisen yksityisyyttä.

Lue lisää parisuhteen päättymisestä:

Mitä jos parisuhde päättyy? (nyyti.fi)

Miten seurustelusuhde lopetetaan? (hyvakysymys.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load