AIHEALUEET

Stressi

Stressillä tarkoitetaan kehon ja mielen uupumistilaa. Stressissä ihminen kokee, että häneen kohdistuu yhtä aikaa kohtuuttoman paljon paineita ja vaatimuksia. Kiire, koulu- tai työongelmat, perhesuhteiden vaikeudet, ikävä elinympäristö tai suuret äkilliset elämänmuutokset stressaavat helposti. Joskus stressi saattaa kasaantua pienistäkin asioista, joita tapahtuu usealla eri elämän osa-alueella.

Stressaantunut ihminen kokee, ettei hän pysty hallitsemaan arkeaan ja suoriutumaan siitä tarpeeksi nopeasti tai tehokkaasti. Elämäntilanteiden muutos tai muut haasteet eivät automaattisesti johda stressiin tai stressaantumiseen. Stressin kokemiseen vaikuttaa ihmisen kyky käsitellä tilanteita tai asioita, jotka aiheuttavat hänelle painetta. Stressiä voi oppia käsittelemään ja hallitsemaan paremmin harjoittelemalla.

Lyhytaikainen stressi ei ole vaarallista. Sitä voi syntyä esimerkiksi lähestyvistä kokeista koulussa tai tärkeästä työtapahtumasta. Lyhytaikainen stressi voi jopa parantaa haasteista suoriutumista ja tsempata yrittämään parhaansa. Jos kuitenkin tuntuu, ettei stressiä sitä pysty hallitsemaan itse, olisi asiasta tärkeä kertoa jollekin ulkopuoliselle ihmiselle, kuten ystävälle, vanhemmille, muulle lähipiirille tai terveydenhuollon henkilölle.

Tavallisimpia stressin henkisiä oireita:

 • jännittyneisyys
 • itkuisuus
 • aggressio
 • ärtymys
 • levottomuus
 • muistiongelmat
 • unihäiriöt
 • vaikeus tehdä päätöksiä

Tavallisimpia stressin fyysisiä oireita:

 • päänsärky tai muut kehon kivut
 • huimaus
 • sydämentykytys
 • vatsavaivat
 • tihentynyt virtsaamistarve
 • hikoilu
 • flunssakierre
 • selkävaivat

Hyviä keinoja stressin taltuttamiseen:

 • Huolehdi riittävästä unensaannista.
 • Syö hyvin ja monipuolisesti.
 • Harrasta liikuntaa ja ulkoile tarpeeksi.
 • Keskity olennaiseen ja hoida tehtäviä ja asioita yksitellen.
 • Keskity niihin asioihin, joihin voit oikeasti vaikuttaa.
 • Puutu mahdollisuuksien mukaan epäkohtiin ja asioihin, joita voit muuttaa.
 • Varaa aikaa mielekkääseen tekemiseen ja rentoutumiseen.
 • Tee asioita, jotka tuovat sinulle hyvän mielen.
 • Kerro tarvittaessa huolistasi jollekin.
 • Tarkkaile päihteidenkäyttöäsi.
 • Hoida ja pidä yllä ihmissuhteitasi.
 • Muista, että voit itse lisätä positiivisuutta ja hyvää mieltä elämääsi tekemällä hyviä asioita muille.
 • Muista huumorin ja naurun tärkeys.

 

Päivitetty 18.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load