bodrum escort escort bodrum antalya escort escort antalya

Itsetunto ja minäkuva

AIHEALUEET

Itsetunto ja minäkuva

Itsetunto on jokaisen henkilökohtainen käsitys ja kokemus itsestä. Itsetunto rakentuu lapsuudesta saakka, ja se muuttuu koko elämän ajan. Positiiviset kokemukset, onnistumiset sekä kehut ja arvostus läheisiltä vahvistavat ja kehittävät hyvää itsetuntoa. Myös sillä on merkitystä, miten puhuu itselleen ja ajattelee itsestään. Jatkuva omien virheiden ja ulkonäön arvosteleminen peilin edessä ja itsensä soimaaminen latistavat ja heikentävät itsetuntoa ja omaa käsitystä itsestä. Toisaalta taas itsensä kehuminen ja hyvistä asioista kiittäminen nostavat mielialaa ja itsetuntoa.

Itsetunnosta puhutaan paljon. Itsetunto jaotellaan usein hyvään ja huonoon itsetuntoon, ja huonolla itsetunnolla perustellaan paljon toisen käytöstä. ”Se on vain kateellinen, koska sillä on niin huono itsetunto.” Kenenkään itsetunto ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti huono, vaan se voi olla alhainen. Alhainen itsetunto voi johtua esimerkiksi epäonnistumisen kokemuksista ihmissuhteissa ja vähäisestä arvostuksesta itseä kohtaan. Huonot kokemukset eivät automaattisesti muovaa itsetuntoa, vaan itsetuntoon vaikuttaa se, kuinka huonoihin kokemuksiin suhtautuu. Jos huonot kokemukset ottaa oppimisen kokemuksena ja niiden kautta voi kokea kasvavansa ihmisenä, itsetunto vahvistuu. Jos taas huonoja kokemuksia jää murehtimaan ja niistä syyllistää vain itseä, itsetunto voi saada kolauksen ja alentua.

Minäkuva on ihmisen oma käsitys omasta itsestä, siitä kuka ja millainen ihminen on. Minäkuva on myös käsitys omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan. Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan elämäntilanteiden mukaan. Vuorovaikutuksellinen palaute omasta toiminnasta ja persoonasta muovaa minäkuvaa. Minäkuva vaihtelee myös tilanteen mukaan: jokaisella on oma käsitys itsestä koululaisena, työntekijänä, perheenjäsenenä ja joukkuetoverina. Osa hyvää minäkuvaa on myös oman käytöksen ja toiminnan asianmukainen vaihtelu ympäristön mukaan: työpaikassa palaverissa tai koulun oppitunnilla käyttäydytään eri tavalla kuin viikonloppuna kavereiden kanssa.

Joillakin ihmisillä voi olla kielteinen minäkuva: he näkevät itsensä epäonnistujana. Kielteisen minäkuvan omaava ihminen välttelee uusien asioiden kokeilemista epäonnistumisen pelossa eikä halua kokeilla uusia asioita tai harrastuksia. Myönteinen minäkuva mahdollistaa elämässä uusien asioiden yrittämisen: epäonnistumisia ei pelkää niin paljon. Myönteisen minäkuvan omaava ihminen ei näe epäonnistumisten johtuvan omasta huonoudestaan, vaan näkee ne tilaisuuksina oppia itsestään uutta ja kehittää taitojaan.

Alhaista itsetuntoa ja kielteistä minäkuvaa pystyy kohottamaan ja kehittämään paremmaksi. Ihminen itse on paras henkilö vaikuttamaan omaan itsetuntoonsa. Itsetunnon sekä minäkuvan kohottaminen ja kehittäminen eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan ne vaativat sitkeyttä. Ihmisellä on tapana uskoa asioita, joita hän kuulee tarpeeksi usein. Jos sinulla on ollut tapana päivittäin peilin edessä etsiä itsestäsi virheitä ja moittia niitä, ei yksi peilin edessä ajateltu tai ääneen sanottu kehu korjaa pitkään jatkunutta mollausta. Kehu siis itseäsi ja ajattele itsestäsi kauniisti joka päivä monta kertaa. Itsensä kehuminen ja arvostaminen ovat arvokkaita asioita ja kantavat pidemmälle kuin itsestään ilkeästi ajattelu.

Näin kehität ja vahvistat itsetuntoa ja minäkuvaa:

* Tee asioita, joista sinulle tulee hyvä mieli ja kiva olo.

* Keskity parhaisiin puoliisi ja korosta niitä. Huomioi kauniit silmät tai näyttävä hymy, älä yhtä hetkellistä finniä. Jokaisessa ihmisessä on paljon hyvää!

* Vietä aikaasi ihmisten kanssa, joiden seurasta sinulle tulee hyvä olo. Hyvä ystävä tahtoo ja tekee toiselle hyvää.

* Kysy läheisiltäsi, mistä he pitävät sinussa ja mitkä ovat heidän mielestään sinun hyviä puoliasi. Usko heidän sanomisiaan, äläkä vähättele niitä.

* Kehu toista ihmistä joka päivä, se ei maksa mitään. Kaveri, joka osaa kannustaa toisia, on aito ja arvokas ystävä.

* Laadi lista omista hyvistä puolistasi, niin ulkonäöstä kuin luonteestakin. Laita lista esille vaikka vaatekaapin oveen ja lue se joka päivä. Listan hyvistä puolista voi tehdä myös yhdessä kaverin kanssa.

* Muistele onnistumisiasi ja hetkiä, joissa olit itsestäsi ylpeä.

* Muista, ettei kukaan voi olla paras kaikessa. Kaikilla on omat hyvät puolensa ja vahvuutensa. Erilaisuus on rikkaus.

Lue lisää itsetunnosta ja sen kohottamisesta:

Nyyti ry
Suomen mielenterveysseura

Päivitetty 18.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load