Elämänhallinta

AIHEALUEET

Elämänhallinta

Hyvinvoinnin yhteydessä puhutaan toisinaan elämänhallinnasta. Elämänhallintaan sisältyy henkisiä voimavaroja, joiden avulla voi selviytyä vastoinkäymisistä, stressistä ja kiireestä. Toisaalta elämänhallinta on taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihinsä ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä. Elämänhallinta on tunne siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin.

Hyvään elämänhallintaan kuuluu, että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa. Koko elämää ja kaikkia päätöksiä ei voi hallita täysin. Elämä on täynnä yllätyksiä, eivätkä kaikki suunnitelmat aina toteudu. Yllätyksiin ja suunnitelmien muutoksiin on kuitenkin helpompi suhtautua, kun kokee pystyvänsäi tekemään valintoja ja päätöksiä.

Lapsuudessa ja nuoruudessa vanhemmat ovat vastuussa lapsensa hyvinvoinnista ja elinolosuhteista, joten heillä on oikeus tehdä lapsen tai nuoren puolesta tärkeitä päätöksiä. Kun elää osana perhettä, kaikkiin päätöksiin – kuten asuinpaikkakuntaan tai koulun sijaintiin – ei voi itse vaikuttaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että oma elämänhallinta olisi huonoa. Elämänhallinta kehittyy koko elämän ajan, ja se saa isomman roolin täysi-ikäisyyden ja itsenäistymisen myötä.

Omaan kokemukseen elämänhallinnasta vaikuttaa se, miten itse suhtautuu elämään ja kaikkiin sen myllerryksiin. Joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan omaa elämänasennettaan, eli suhtautumistaan muutoksiin ja omaan elämäänsä. On myös tärkeä vaalia asioita, jotka ovat itselle merkityksellisiä ja tärkeitä. On tärkeää, että oppii erottamaan omia tarpeitaan ja toivomuksiaan muiden vaatimuksista. Elämää ei pidä suorittaa vain muiden toiveiden mukaisesti, vaan sen mukaan, mikä itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.

Opi elämäntaitoa (Nyyti ry)

 

Päivitetty 18.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load