Itsetunto ja minäkuva

AIHEALUEET

Itsetunto ja minäkuva rakentuvat lapsuudessa ja muuttuvat koko elämän ajan

Itsetunto on jokaisen henkilökohtainen käsitys ja kokemus itsestä. Positiiviset kokemukset, onnistumiset sekä kehut ja arvostus läheisiltä vahvistavat ja kehittävät hyvää itsetuntoa.

Jatkuva omien virheiden arvosteleminen ja itsensä soimaaminen heikentävät itsetuntoa sekä omaa käsitystä itsestä. Itsensä kehuminen ja hyvistä asioista kiittäminen nostavat mielialaa ja itsetuntoa.

Huonolla itsetunnolla perustellaan usein toisen käytöstä. ”Se on vain kateellinen, koska sillä on niin huono itsetunto.” Kenenkään itsetunto ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti huono, vaan se voi olla alhainen.

Katso video aiheesta mitä itsetunto on? (youtube.com)

Itsetuntoon vaikuttaa se, kuinka huonoihin kokemuksiin suhtautuu

Alhainen itsetunto voi johtua esimerkiksi epäonnistumisen kokemuksista ihmissuhteissa ja vähäisestä arvostuksesta itseä kohtaan. Huonot kokemukset eivät automaattisesti muovaa itsetuntoa, vaan itsetuntoon vaikuttaa se, kuinka huonoihin kokemuksiin suhtautuu.

Jos huonot kokemukset ottaa oppimisen kokemuksena ja niiden kautta voi kokea kasvavansa ihmisenä, itsetunto vahvistuu. Jos taas huonoja kokemuksia jää murehtimaan ja niistä syyllistää vain itseä, itsetunto voi saada kolauksen ja alentua.

Minäkuva on ihmisen oma käsitys itsestä, ja siitä millainen ihminen on

Minäkuva on myös käsitys omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan. Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan elämäntilanteiden mukaan.

Jokaisella on oma käsitys itsestä koululaisena, työntekijänä, perheenjäsenenä ja joukkuetoverina. Osa hyvää minäkuvaa on myös oman käytöksen ja toiminnan asianmukainen vaihtelu ympäristön mukaan. Työpaikalla palaverissa tai koulun oppitunnilla käyttäydytään eri tavalla kuin viikonloppuna kavereiden kanssa.

Kielteinen minäkuva pelkää epäonnistumista

Kielteinen minäkuva saa ihmisen välttelemään uusien asioiden kokeilemista epäonnistumisen pelossa eikä hän halua kokeilla uusia asioita tai harrastuksia. Myönteinen minäkuva mahdollistaa elämässä uusien asioiden yrittämisen, kun epäonnistumisia ei pelkää niin paljon.

Myönteinen minäkuva saa ihmisen ymmärtämään, että epäonnistumiset eivät johdu omasta huonoudesta. Hän näkee ne tilaisuuksina oppia itsestään uutta ja kehittää taitojaan.

Alhaista itsetuntoa ja kielteistä minäkuvaa pystyy kohottamaan

Itsetunnon sekä minäkuvan kohottaminen ja kehittäminen eivät tapahdu yhdessä yössä. Ihmisellä on tapana uskoa asioita, joita hän kuulee tarpeeksi usein. Jos sinulla on ollut tapana etsiä itsestäsi virheitä ja moittia niitä, ei yksi ajateltu tai ääneen sanottu kehu sitä korjaa. Kehu siis itseäsi ja tee asioita, joissa saat onnistumisen kokemuksia.

Näin kehität ja vahvistat itsetuntoa ja minäkuvaa:

  • Tee asioita, joista sinulle tulee hyvä mieli ja kiva olo.
  • Keskity parhaisiin puoliisi ja korosta niitä. Huomioi kauniit silmät tai näyttävä hymy, älä yhtä hetkellistä finniä. Jokaisessa ihmisessä on paljon hyvää!
  • Vietä aikaasi ihmisten kanssa, joiden seurasta sinulle tulee hyvä olo. Hyvä ystävä tahtoo ja tekee toiselle hyvää.
  • Kysy läheisiltäsi, mistä he pitävät sinussa ja mitkä ovat heidän mielestään sinun hyviä puoliasi. Usko heidän sanomisiaan, äläkä vähättele niitä.
  • Kehu toista ihmistä joka päivä, se ei maksa mitään. Kaveri, joka osaa kannustaa toisia, on aito ja arvokas ystävä.
  • Laadi lista omista hyvistä puolistasi, niin ulkonäöstä kuin luonteestakin. Laita lista esille vaikka vaatekaapin oveen ja lue se joka päivä. Listan voi tehdä myös yhdessä kaverin kanssa.
  • Muistele onnistumisiasi ja hetkiä, joissa olit itsestäsi ylpeä.
  • Muista, ettei kukaan voi olla paras kaikessa. Kaikilla on omat hyvät puolensa ja vahvuutensa. Erilaisuus on rikkaus.

Lue lisää itsetunnosta ja sen kohottamisesta:

Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa (nyyti.fi)

MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen (mieli.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load