Hyvinvointi ja terveys

AIHEALUEET

Fyysinen terveys ja terveelliset elämäntavat antavat hyvän pohjan hyvinvoinnille

Riittävä uni ja lepo, monipuolinen ruokavalio sekä liikunta pitävät mielen ja kehon kestävänä. Silloin elämän vastoinkäymiset, stressi, matala mieliala ja masennus eivät tunnu niin ylitsepääsemättömiltä.

Terveellinen elämä ja hyvinvointi saavat perustan oikeanlaisesta ja riittävästä ravinnosta, unesta ja levosta, liikunnasta, sekä mielekkäistä harrastuksista ja tekemisestä. Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimalla voi varmistaa, että voimia ja mielenkiintoa riittää koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja muihin elämän osa-alueisiin. Elämäntavat omaksutaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa kotona. Pienillä päivittäisillä valinnoilla omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa jo paljon. Koskaan ei ole liian myöhäistä korjata tai muuttaa omia elämäntapojaan ja tottumuksiaan.

Murrosikä on ihmiselle suuri muutos lapsesta nuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi. Mieliala ja tunteet voivat heitellä  voimakkaasti ja kehossa tapahtuu muutoksia, jotka horjuttavat itsetuntoa ja muuttavat minäkuvaa.

Lue lisää murrosiästä

Mielen hyvinvointi

Mielenhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että iloa ja voimaa antavia asioita on elämässä enemmän kuin uuvuttavia tai pahaa mieltä aiheuttavia ikäviä asioita. Mieli voi hyvin, kun oma elämä on mielekästä ja mukavaa. Silloin  ihminen jaksaa opiskella tai käydä töissä, harrastaa, olla ihmissuhteissa sekä nauttia vapaa-ajastaan. Stressi, elämässä eteen tulevat ikävät asiat ja surut voivat johtaa matalaan mielialaan tai masennukseen. Silloin opiskelu, töissäkäyminen, harrastaminen ja ihmissuhteet voivat tuntua vaikeilta ja jaksaminen ei tunnu riittävän kaikkeen.

Lue lisää mielenhyvinvoinnista

Ravinto

Monipuolinen ravinto on hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta tärkeää. Energian avulla keho ja mieli jaksavat toimia oikein. Ruokavaliossa tärkeää on laatu, sopiva määrä ja säännöllisyys.

Lue lisää ravinnosta

Liikunta

Liikunta virkistää, parantaa jaksamista ja kuntoa, tehostaa oppimista, auttaa painonhallinnassa sekä ehkäisee sairauksia ja loukkaantumisia. Liikunnassa, kuten ravinnossakin, tärkeää on monipuolisuus ja säännöllisyys. Liikunnasta voi myös ylikuormittua ja saada liikuntavammoja, jos lepoa ei ole liikunnan jälkeen tarpeeksi tai ravintoa ei saa riittävästi.

Lue lisää liikunnasta

Elämänhallinta

Elämänhallinta on tunne siitä, että ohjaa itse elämänsä kulkua ja pystyy vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin. Terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa. Elämää ei pidä suorittaa vain muiden toiveiden mukaisesti, vaan sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä ja oikealta.

Lue lisää elämänhallinnasta

Tunteet

Kaikki tunteet ovat sallittuja, eikä ole olemassa vääriä tunteita. Tunteita on kuitenkin hyvä oppia tunnistamaan ja käsittelemään, etteivät ne hallitse elämää ja tekoja. Kun tunteitaan osaa käsitellä, pystyy hallitsemaan paremmin tekojaan.

Lue lisää tunteista ja tunteiden käsittelemisestä

Ulkonäkö

Ihmissuhteet, kaveripiiri, netti ja sosiaalinen media voivat luoda ulkonäköpaineita. Media ja viihde ovat täynnä kauneusihanteita ja malleja siitä, millaiselta miehen tai naisen kuuluisi näyttää. Yhtä oikeanlaista miehen tai naisen mallia ei ole olemassakaan. Jokainen saa näyttää sellaiselta kuin itse haluaa ja tuoda omaa persoonallisuuttaan esille itselle hyvältä tuntuvalla tavalla.

Lue lisää ulkonäöstä

Syömishäiriöt

Jos epäilet läheiselläsi syömishäiriötä, lähesty asiaa mahdollisimman hienovaraisesti. Sairastunutta ei saa käskeä lopettamaan oireilua, vaan hän tarvitsee lähes aina ammattiapua. Jos epäilet itse sairastuneesi syömishäiriöön, ota asia rohkeasti puheeksi jonkun läheisen kanssa. Hän voi auttaa sinua hakemaan apua itsellesi.

Syömishäiriön puhkeamiseen liittyy usein tarve hallita elämäänsä. Painon ja syömisen kontrolloiminen antaa elämään hallinnan tunteen. Syömishäiriöt ovat psyykkisiä sairauksia, jotka vääristävät ihmisen minäkuvan. Hän saattaa pitää itseään hyvin lihavana, vaikka todellisuudessa olisi normaaleissa mitoissa tai jopa alipainoinen.

Syömishäiriö on sairaus, johon täytyy hakea apua ja josta voi parantua (syli.fi)

Uni ja lepo

Unen ja levon aikana elimistö ja aivot toipuvat rasituksista. Epäsäännöllinen unirytmi ja jatkuva unenpuute aiheuttavat levottomuutta, ärtyneisyyttä ja ovat terveysriski sydämelle ja verenkiertoelimistölle. Tilapäiset univaikeudet ovat yleisiä, eikä niistä tarvitse heti huolestua. Univaikeuksia ovat esimerkiksi huono unensaanti illalla, toistuva heräily yön aikana tai nukahtamisen vaikeus yöllä heräilyn jälkeen.

Lue lisää unesta ja levosta

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load