Usein kysytyt kysymykset

AIHEALUEET

Usein kysytyt kysymykset

Minkä ikäisenä saa muuttaa yksin asumaan?

Yksin asumiselle ei ole laissa määriteltyä alaikärajaa. Huoltaja on kuitenkin viime kädessä aina vastuussa alle 18-vuotiaan hyvinvoinnista. Alaikäinen ei siis voi muuttaa kotoa pois ilman huoltajien suostumusta.

Alaikäinen ei voi myöskään solmia itsenäisesti vuokrasuhdetta. Osa vuokranantajista pyytää huoltajan suostumusta vuokrasopimuksen tekemiselle, osa vuokraa asunnon huoltajalle, joka antaa alaikäisen lapsen asua asunnossa. Molemmissa tapauksissa huoltaja on vastuussa alaikäisen huollettavan asumisesta. Useat vuokranantajat vaativat huoltajan kirjoittamaan vuokrasopimuksen alaikäisen asukkaan puolesta, eli huoltajan tulee olla mukana vuokrasopimusta tehdessä.

Lue lisää: Omaan kotiin alaikäisenä?


Haluaisin purkaa määräaikaisen vuokrasopimukseni. Miten se onnistuu?

Ensimmäisenä kannattaa keskustella asiasta yhdessä vuokranantajan kanssa. Joskus asia saadaan sovittua yhteisymmärryksessä molempien osapuolien kesken ilman korvausvaatimuksia.
Jos vuokralainen irtisanoo määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua, hän joutuu yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen.
Vahingonkorvauksen määrä riippuu muun muassa jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen. Joissakin erityistapauksissa vuokralainen voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen pienemmin korvauksin.
Vuokrasopimus voi päättyä joskus välittömästikin, jos sopimuksen purkautumiselle on erityisen painavat syyt.Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus heti, jos asumisesta aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle.
Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen esimerkiksi silloin, jos vuokralainen jättää maksamatta vuokransa, asuntoa on käytetty muuhun kuin sovittuun käyttöön, tai vuokralainen on häirinnyt naapureita.

Lähde: Kuluttaja- ja kilpailuvirasto

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiselle on lain mukaan myös muita perusteita. Ne on kirjattu lakiin asuinhuoneiston vuokraamisesta, lukuun 7, 55§


En pysty maksamaan vuokraani eräpäivään mennessä, mitä teen?

Keskustele asiasta viivyttelemättä vuokranantajasi kanssa ja selvitä, onko mahdollista siirtää vuokranmaksun eräpäivää. Jos tulosi eivät riitä vuokran maksamiseen, ota yhteyttä sosiaalipalveluihin.
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto sellaisiin tilanteisiin, joissa tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Lue lisää toimeentulotuesta.

 

Päivitetty 13.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load