Omaan kotiin alaikäisenä

AIHEALUEET

Alaikäinen tarvitsee yleensä vanhempien tai huoltajan suostumuksen omilleen muuttamiseen

Huoltajat ovat elatusvelvollisia ja vastuussa lapsestaan, joten alaikäinen tarvitsee heidän suostumuksensa kotoa pois muuttamiseen. Alaikäisen kannattaa keskustella omilleen muuttamisesta huoltajien kanssa ja pohtia vaihtoehtoja huolellisesti. Omilleen muuttoon ei usein ole kiire, ja itsenäistyminen tulee ajankohtaiseksi nuorilla eri ikäisinä.

Joskus perheessä voi olla kasvatukseen liittyviä vaikeuksia, muita kriisejä tai  tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan. Silloin joko nuori itse tai joku muu tilanteesta huolestunut voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Alaikäisen mahdollisuuksia asua kodin ulkopuolella voi selvittää lastensuojelun työntekijän kanssa (Ouka.fi).

Alaikäinen ei voi tehdä itsenäisesti vuokrasopimusta

Osa vuokranantajista pyytää huoltajan suostumusta vuokrasopimuksen tekemiselle ja osa tekee vuokrasopimuksen huoltajan kanssa. Molemmissa tapauksissa huoltaja on vastuussa alaikäisen asumisesta.

Mitä asumisesta on hyvä tietää?

Yksinasuminen vaatii itsenäisyyttä ja valmiutta ottaa vastuu itsestään sekä omasta taloudestaan

Kun asuu yksin, pitää itse huolehtia kaikista kotitöistä ja ruuanlaitosta. Vuokran maksamisen lisäksi asumisesta aiheutuu muitakin kuluja, kuten sähkö- ja vesilaskut, netti- ja puhelinmaksut sekä ruokaan menevät kulut. Omilleen muuttaminen on helpompaa, jos vanhemmat suostuvat maksamaan tai tukemaan asumiskustannuksissa.

Mitä asuminen maksaa?

Alaikäinen vuokralainen voi joissain tapauksissa saada asumistukea

Alle 18-vuotias itsenäisesti asuva voi saada yleistä asumistukea Kelasta, jos hänellä on ansiotuloja, tai hän saa opintotukea tai jotain muuta tukea. Opiskelija voi hakea asumistukea, kun hakijalle myönnetään opintoraha tai opintolainan valtiontakaus.

Mitä tukea asumiseen voi saada?

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load