Oikeudet, velvollisuudet ja seuraukset

AIHEALUEET

Oikeudet, velvollisuudet ja seuraukset

Vuokralaisen velvollisuus on vuokran maksaminen säännöllisesti ja ajallaan. Yhdessä allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa on määritelty vuokran suuruus, maksupäivä sekä sen korotusperusteet. Vuokraan lisätään yleensä vesimaksu, joka voi olla kiinteä tai kulutukseen perustuva. Vuokralaisen vastuulla on tehdä sähkösopimus valitsemansa sähköyhtiön kanssa. Useimmat vuokranantajat myös vaativat vuokralaista ottamaan asuntoon kotivakuutuksen. Mikäli vuokranmaksussa on ongelmia tai maksu viivästyy, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantajan kanssa voi olla mahdollista sopia vuokranmaksun lykkäämisestä. Loputtomiin tai toistuvasti vuokranmaksua ei voi kuitenkaan lykätä, vaan maksut tulee suorittaa sovitun käytännön mukaisesti.

Yleensä vuokraa voidaan korottaa ainoastaan sopimuksen korotusehtojen perusteella tai jos vuokralainen suostuu korotukseen. Jos asuntoon tehdään peruskorjausta tai muuta suurempaa asunnon tasoa kohottavaa remonttia, voi myös tämä nostaa vuokraa.

Vuokralaisen velvollisuus on pitää asunnosta hyvää huolta. Vuokralla asuva henkilö ei saa tehdä remonttia asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantajan velvollisuus on huolehtia asunnon korjaamisesta ja kunnossapidosta. Jos vuokra-asunnossa hajoaa jotakin, vuokralaisen tulee ottaa heti yhteyttä vuokranantajaan ja huoltoyhtiöön. Vuokralainen on vastuussa itse aiheuttamistaan vahingoista asunnossa – myös niistä, jotka hänen vieraansa tai lemmikkinsä ovat aiheuttaneet. Moni vuokranantaja vaatii nykyään kotivakuutuksen ottamista ehtona vuokrasopimukselle. Kotivakuutuksen saa vakuutusyhtiöstä. Vakuutusten hinnoissa ja kattamisen laajuudessa on eroja, joten vertailu on hyväksi.

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu asuminen hyväkuntoisessa asunnossa, jossa esimerkiksi jääkaappi ja lämmitys toimivat. Jos vuokranantaja ei huolehdi tarvittavista korjauksista, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus. Sopimuksen voi purkaa myös silloin, kun asunnossa asuminen aiheuttaa asukkaalle terveydellistä vaaraa. Kaikissa vuokrasuhteissa kannattaa aina tehdä kirjallinen vuokrasopimus, jolla kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet varmistetaan. Sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Pitkän määräaikaisen vuokrasopimuksen solmimista kannattaa harkita tarkoin.

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu, että jos asuntoon tehdään asumismukavuuteen selvästi vaikuttava remontti, esimerkiksi putkiremontti, asukkaalla on oikeus vuokran alennukseen ajalta, jolloin remontti vaikeuttaa asumista. Vuokrattukin asunto on oma koti. Vuokranantajalla ei ole oikeutta tulla asuntoon ilman asukkaan lupaa, vaikka hän asunnon virallinen omistaja onkin. Jos asuntoon on tehtävä remonttia tai sen kuntoa on muista syistä tutkittava, vuokralainen ja vuokranantaja sopivat yhdessä sopivan hetken vierailla asunnossa.

Omien velvollisuuksien laiminlyönnistä voi koitua isojakin seurauksia. Vuokranmaksun laiminlyönti voi johtaa maksujen erääntymiseen sekä velkaantumiseen ja joissain tapauksissa jopa maksuhäiriömerkintöihin. Vuokranantajalla on myös oikeus purkaa vuokrasopimus toistuvien vuokranmaksun laiminlyöntien vuoksi. Asunnon vääränlaisesta käytöstä, asunnon rikkomisesta tai häiritsevästä käytöksestä voi saada kirjallisen tai suullisen varoituksen. Toistuvat ja huomiotta jätetyt varoitukset voivat myös johtaa häätöön.

Asumiseen liittyvissä pulmatilanteissa apua kannattaa hakea hyvissä ajoin. Mistä apua? –osiosta löytyy yhteystietoja asumisneuvontaa tarjoavista tahoista.

Lue lisää:

Asumisen ABC (Nuorisoasuntoliitto)
Vuokraopas – neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle (Kuluttajaliitto)
Neuvontaa vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa antaa Vuokralaiset VKL.

 

Päivitetty 13.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load