Oikeudet, velvollisuudet ja seuraukset

AIHEALUEET

Oikeuksien ja vastuiden yksityiskohdista sovitaan vuokrasopimuksessa

Vuokrasopimuksessa voidaan sopia tarkennuksia oikeuksiin ja vastuisiin, mutta ne eivät saa rikkoa laissa ja yleisesti sovittuja käytäntöjä. Kaikissa vuokrasuhteissa kannattaa aina tehdä kirjallinen vuokrasopimus, jolla kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet varmistetaan.

Sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Pitkän määräaikaisen vuokrasopimuksen solmimista kannattaa harkita tarkkaan.

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu asuminen hyväkuntoisessa asunnossa

Hyväkuntoisessa asunnossa on toimiva jääkaappi ja lämmitys. Jos vuokranantaja ei huolehdi tarvittavista korjauksista, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus. Sopimuksen voi purkaa myös silloin, kun asunnossa asuminen aiheuttaa asukkaalle terveydellistä vaaraa.

Suuren remontin aikana vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen

Asukkaalla on oikeus vuokranalennukseen, jos remontti vaikeuttaa asumista. Tälläisiä remontteja ovat esimerkiksi putkiremontit.

Vuokranantajalla ei ole oikeutta tulla asuntoon ilman asukkaan lupaa

Vuokranantajan tarvitsee joskus käydä asunnossa silloin, jos asuntoon pitää tehdä remonttia tai sen kuntoa on muista syistä tutkittava. Vuokrattu asunto on oma koti ja vuokranantajan tai huoltojen tekijöiden vierailusta pitää sopia yhdessä.

Vuokralaisen velvollisuus on vuokran maksaminen säännöllisesti ja ajallaan

Yhdessä allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa on määritelty vuokran suuruus, maksupäivä sekä sen korotusperusteet. Vuokraan lisätään yleensä vesimaksu, joka voi olla kiinteä tai kulutukseen perustuva.

Jos vuokraa ei pysty maksamaan eräpäivänä, kannattaa asiasta keskustella hyvissä ajoin vuokranantajan kanssa. Eräpäivää on usein mahdollista siirtää.

Yleensä vuokraa voidaan korottaa vuokrasopimuksen ehtojen mukaan, tai jos vuokralainen suostuu korotukseen. Asunnon peruskorjaus tai muuta suurempi asuntoa parantava remontti voi nostaa vuokraa.

Vuokralaisen vastuulla on tehdä sähkösopimus. Useimmat vuokranantajat myös vaativat vuokralaista ottamaan asuntoon kotivakuutuksen.

Vuokralaisen velvollisuus on pitää asunnosta hyvää huolta

Vuokralla asuva henkilö ei saa tehdä remonttia asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantajan velvollisuus on huolehtia asunnon korjaamisesta ja kunnossapidosta. Jos vuokra-asunnossa hajoaa jotakin, vuokralaisen tulee ottaa heti yhteyttä vuokranantajaan ja huoltoyhtiöön. Vuokralainen on vastuussa itse aiheuttamistaan vahingoista asunnossa – myös niistä, jotka hänen vieraansa tai lemmikkinsä ovat aiheuttaneet.

Omien velvollisuuksien laiminlyönnistä voi tulla isoja seurauksia

Vuokranmaksun laiminlyönti voi johtaa maksujen erääntymiseen sekä velkaantumiseen ja joissain tapauksissa jopa maksuhäiriömerkintään. Vuokranantajalla on myös oikeus purkaa vuokrasopimus toistuvasti maksamattomien vuokrien takia.

Asunnon vääränlaisesta käytöstä, asunnon rikkomisesta tai häiritsevästä käytöksestä voi saada kirjallisen tai suullisen varoituksen. Toistuvat  varoitukset voivat johtaa häätöön.

Lue lisää:

Asumisen ABC tarjoaa tietoa, kun mietit itsenäistymistä (nal.fi)

Vuokraopas antaa neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle (Kuluttajaliitto.fi)

Neuvontaa vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa antaa Vuokralaiset VKL (vuokralaiset.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load