Asumisen tuet

AIHEALUEET

Kelasta voi saada tukea asumiseen

Asumiseen on mahdollista saada eri tukia, jotka vaihtelevat esimerkiksi asukkaan elämäntilanteen ja asunnon mukaan. Kelasta voi saada vain yhtä asumistukea kerrallaan.

Ennen asumistuen hakemista täytyy selvittää oma ja perheen tilanne, jotta tiedetään, mihin elämäntilanteeseen tukea asumiseen haetaan.

Mitä muita tukia Kelasta voi saada?

Mitä asuminen maksaa?

Yleinen asumistuki on pienituloisille, työttömille ja Suomessa opiskeleville

Yleistä asumistukea maksetaan pienituloisten ruokakuntien asumismenojen helpottamiseksi. Yleistä asumistukea voi hakea vuokra- tai omistusasuntoon. Myös opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea.

Yleinen asumistuki (Kela.fi)

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada, jos on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Eläkkeensaajan asumistuki (Kela.fi)

Lue lisää erilaisista asumismuodoista

Ulkomailla opiskelevat voivat saada asumislisää (Kela.fi)

Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittava voi saada asumisavustusta

Asevelvollinen voi hakea ja saada asumisavustusta. Asumisavustusta asevelvollisuuden aikana voidaan maksaa myös omaiselle, kuten puolisolle.

Asevelvollisen asumisavustus (Kela.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load