Asumisen päättyessä

AIHEALUEET

Kun asuminen vuokra-asunnossa päättyy, vuokrasopimus irtisanotaan vuokrasopimuksessa  sovitulla tavalla

Kun vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, vuokranantaja voi irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokranantajan pitää ilmoittaa vuokrasopimuksen päättymisestä kolme kuukautta ennen kuin asunnosta pitää muuttaa pois.

Jos vuokrasuhde on kestänyt pidempään kuin vuoden, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä

Jos vuokrasopimuksen haluaa päättää sovittua aikaisemmin, on siihen saatava suostumus vuokranantajalta tai päätös tuomioistuimelta. Myös vuokra-ajan jatkamisesta tulee sopia vuokranantajan kanssa erikseen ja tehdä uusi vuokrasopimus.

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen hyvällä perusteella

Vuokranantaja voi irtisanoa sopimuksen, jos hän tarvitsee asuntoa omaan käyttöön tai myy asunnon. Vuokranantajan on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa kerrotaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja syy irtisanomiselle.

Jos vuokrasopimus puretaan, vuokrasopimus päättyy heti

Vuokrasopimus voidaan purkaa, jos vuokralainen ei toistuvasti maksa vuokraansa. Sopimus on purettavissa myös silloin, jos vuokralainen luovuttaa huoneiston toisen käyttöön vastoin lain säännöksiä, esimerkiksi jälleenvuokraa koko asunnon ilman vuokranantajan lupaa. Näissä tapauksissa vuokralaista ei tarvitse edes varoittaa, vaan sopimus voidaan purkaa heti.

Varoituksen voi saada, jos huoneistoa käytetään muihin kuin sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, asunnossa vietetään häiritsevää elämää, vuokralainen laiminlyö asuntonsa hoitoa tai rikkoo asuntoa. Varoituksen tarkoituksena on antaa vuokralaiselle mahdollisuus korjata käytöstään.

Mitä jos en voi maksaa vuokraa eräpäivänä?

Keskustele asiasta viivyttelemättä vuokranantajasi kanssa ja selvitä, onko mahdollista siirtää vuokranmaksun eräpäivää.

Asunnosta poismuuttopäivä on sopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, ellei toisin sovita

Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asunnosta vuokranantajan käytettäväksi ja seuraavana luovutettava se kokonaan. Muutto sujuu joustavammin, kun asioista on sovittu vanhan asukkaan, vuokranantajan ja uuden asukkaan kesken ennakkoon.

Kun vuokrasuhde päättyy, vuokranantajan on palautettava takuuvuokra mahdollisimman pian vuokralaiselle, jos kaikki vuokrat on maksettu ja asunto on kunnossa. Avainten luovutuksesta sovitaan yhdessä vuokranantajan ja mahdollisesti uuden asukkaan kanssa.

Tutustu muuttajan muistilistaan tästä

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load