Asumisen päättyessä

AIHEALUEET

Asumisen päättyessä

Kun asuminen vuokra-asunnossa päättyy, vuokrasopimus irtisanotaan vuokrasopimuksessa  sovitulla tavalla. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasuhde kolmen kuukauden kuluttua ilmoittamispäivästä, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden. Jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden, on vuokranantajan taholta irtisanomisaika puoli vuotta. Sopimuksilla näitä aikoja ei voi lyhentää. Jos vuokralainen irtisanoo vuokrasuhteen, irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Vuokralainen saa asua asunnossa irtisanomisajan loppuun saakka.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ennalta sovittuna päivänä. Jos vuokrasopimuksen haluaa päättää tätä aiemmin, on siihen saatava suostumus vuokranantajalta tai päätös tuomioistuimelta. Myös vuokra-ajan jatkamisesta tulee sopia vuokranantajan kanssa erikseen ja uudesta vuokrasuhteesta on kirjoitettava vuokrasopimus.

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen millä tahansa hyvän tavan mukaisella perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon tarvitseminen omaan käyttöön tai sen myyminen. Tällöin vuokranantajan on annettava asiasta kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa kerrotaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja syy irtisanomiselle.

Jos vuokralainen jättää vuokran toistuvasti maksamatta, vuokrasopimus on mahdollista purkaa.  Jos huoneistoa käytetään muihin kuin sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, asunnossa vietetään häiritsevää elämää, vuokralainen laiminlyö asuntonsa hoitoa tai rikkoo asuntoa, hän saa aluksi varoituksen. Varoituksen tarkoituksena on antaa vuokralaiselle mahdollisuus korjata käytöstään.

Sopimus on purettavissa myös silloin, jos vuokralainen luovuttaa huoneiston toisen käyttöön vastoin lain säännöksiä. Näissä tapauksissa vuokralaista ei tarvitse edes varoittaa, vaan sopimus voidaan purkaa heti.

Asunnosta poismuuttopäivä on sopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, ellei toisin sovita. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asunnosta vuokranantajan käytettäväksi ja seuraavana luovutettava se kokonaan. Muutto sujuu joustavammin, kun vanha asukas, vuokranantaja ja uusi asukas ovat sopineet pelisäännöt ennakkoon. Kun vuokrasuhde päättyy, vuokranantajan on palautettava takuuvuokra viipymättä vuokralaiselle, mikäli kaikki vuokrat on maksettu ja asunto on kunnossa. Avainten luovutuksesta sovitaan yhdessä vuokranantajan ja mahdollisesti uuden asukkaan kanssa.

 

Lue lisää:

Vuokrasopimuksen päättymisen pelisäännöt (Vuokraturva)
Vuokrasopimus (Nuorisoasuntoliitto)

 

Päivitetty 13.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load