Vapaa-aika

Vapaa-aika

Hyvän mielen talon vertaisryhmät ja keskusteluapu

Hyvän mielen talo ry järjestää voimavaralähtöistä toimintaa ja toimintamahdollisuuksia täysi-ikäisille ihmisille, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta. Toiminnalla helpotetaan omaisten ja läheisten huolen kantamisen taakkaa ja vähennetään ihmisten kokemuksia yksin jäämisestä ja eristyneisyydestä.

Hyvän mielen talolla järjestetään erilaisia harraste- ja vertaistukiryhmiä, ja talolta voi varata yksilöllistä keskusteluaikaa työntekijän tai vapaaehtoisena toimivan kaverin kanssa. Hyvän mielen talo sijaitsee osoitteessa Kauppurienkatu 23, 2 krs.

Kohderyhmä: Täysi-ikäiset nuoret, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta
Hakeutuminen: Lisätietoa toiminnasta voi kysyä soittamalla p. 041 463 5712 tai sähköpostitse info(at)hyvanmielentalo.fi.
Hyvän mielen talon verkkosivut (hyvanmielentalo.fi)

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry

Kulttuurivoimala on monitaiteen keskus, jossa toteutetaan media-, ympäristö- ja kuvataiteita. Toiminta on yhteisöllistä ja sillä pyritään vahvistamaan vuorovaikutusta ryhmien sisällä sekä laajemmin vaikuttamalla yhteiskuntaan. Kulttuurivoimalassa voi osallistua erilaisiin tapahtumiin, kerhoihin, kursseille ja seminaareihin.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Kulttuurista ja yhteisötoiminnasta kiinnostuneet
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu (kulttuurivoimala.fi)

 

Lähekkönää messii – nuori nuorelle -ystävätoiminta

Punaisen Ristin Nuori nuorelle (nunu) -ystävätoiminnan kautta voi päästä uuden ystävän kanssa harrastamaan yhdessä sitä, mikä molempia kiinnostaa; esimerkiksi käydä kahvilassa tai elokuvissa, ulkoilla tai kokata yhdessä. Ystäväparien harrastustoimintaa tuetaan toimintaryhmän varojen avulla. Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoiset ja organisoi ystävävälityksen sekä vapaaehtoisten ohjauksen ja tuen.

Kohderyhmä: 15–29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat ystävää sekä 18–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vapaaehtoisena ystävänä kaveria tarvitsevalle nuorelle.
Lisätietoja: Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan sähköpostilla nunuystavat(at)oulunosasto.fi.

Nuori nuorelle -ystävävälitys päivystää myös puhelimitse torstaisin klo 17–19 p. 040 143 2500. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Lähekkönää messiin -toiminnan verkkosivu (rednet.punainenristi.fi)

 

Mielipaletti -toiminta Hyvän mielen talolla

Mielipaletti toimintaan kuuluu erilaisille kohderyhmille suunnattuja ryhmätoimintoja, koulutuksia ja taide- ja luontotoimintaa. Nuorilla on mahdollisuus saada myös keskustelutukea, osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin ja tehdä vapaaehtoistyötä. Mielipaletti toimii Hyvän mielen talolla osoitteessa Kauppurienkatu 23, 2 krs, 90100 Oulu,.

Kohderyhmä: 18-35-vuotiaat psyykkisesti kuormittuneet nuoret ja nuorten läheiset.
Hakeutuminen: Mukaan toimintaan pääsee soittamalla, tekstaamalla ja laittamalla sähköpostia ohjaajille:
Katri Aaltio p. 044 311 4140, Ella Sohlo p. 044 3346 141,  ja sähköpostilla etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi.
Mielipaletti -toiminnan verkkosivu (hyvanmielentalo.fi)

 

NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Hankkeen taustalla on NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla –hanke (S21027), jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla.

Kohderyhmä: 15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat ns. NEET-nuoret (Not in Employment, Education or Training) hankkeeseen osallistuvissa kunnissa. Välillisesti kohderyhmänä myös urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi.

NOVA2-hanke kohdentuu Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin alueelle.

Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii. Toteuttajina ovat Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja ODL Liikuntaklinikka.
NOVA2 -hankkeen verkkosivu (popli.fi)

 

Nuorisokahvila Kivijalka

Oulun ev.lut. seurakunnan avoin Nuorisokahvila sijaitsee osoitteessa Asemakatu 6 ja on avoinna perjantaisin klo 17-21. Kahvilassa voi viettää aikaa, pelata biljardia ja muita pöytäpelejä, sekä lautapelejä, kuunnella musiikkia ja katsoa elokuvia. Kahvi ja pikkupurtavat ovat aina maksuttomia. Ajoittain pidetään teema-iltoja normaalin toiminnan ohella, nuoret voivat vaikuttaa iltojen sisältöihin. Ohjaajilta saat tarvittaessa monenlaista apua ja tukea elämän kysymyksiin. Kahvila-illasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän.

Kohderyhmä: Alle 18-vuotiaat nuoret
Lisätietoja: Taavi Aalto, Erityisnuorisotyöntekijä taavi.aalto(at)evl.fi, p.040 574 7118
Kivijalka nuorisokahvilan facebook-sivu (facebook.com)

 

Oulu Urban Culture ry

Syksyllä 2018 perustettu uusi kaupunkikulttuuriyhdistys Oulu Urban Culture ry edistää vapaata kaupunkikulttuuria, pyrkii osallistamaan nuoria, luomaan uusia toimintamalleja ja parantamaan kulttuurialan työllisyyttä. Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Toiminta on suunnattu erityisesti kulttuurialasta kiinnostuneille nuorille aikuisille. Toiminnalla tuetaan omaehtoista tekemistä, vaikuttamismahdollisuuksia, työllisyyttä ja edellytyksiä toimia kulttuurialalla. Tapahtumia, projekteja ja toimintaympäristöjä sekä monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa järjestetään kaikkien kaupunkilaisten iloksi.

Oulun Urban Culture ry:n vetämässä Urban boost -hankkeessa kehitetään kulttuurityöpaja urbaanin kulttuurin tuottamisesta kiinnostuneille 18–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Hankkeessa toteutetaan myös matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan mahdollistava kulttuurilaboratorio. Tavoitteena on parantaa nuorten opiskeluvalmiuksia ja työelämätaitoja monipuolisten kurssien ja luentojen kautta kannustaen samalla ympärivuotiseen, omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Kohderyhmä: 18-29 -vuotiaat kulttuurituotannosta kiinnostuneet nuoret.
Hakeutuminen: Ota yhteyttä Projektityöntekijä Krista Rekilä p. 041 318 2540 tai sähköpostilla krista(at)urbanculture.fi.
Oulun Urban Culture ry:n verkkosivut (urbanculture.fi)

 

Poikien talo

Poikien Talo sijaitsee Isokatu 41 A13, aivan Oulun keskustassa. Kodikkaissa tiloissa voi tehdä ja puuhata monenlaisia asioita tai rentoutua mukavasti sohvalla vaikka telkkaria katsellen, tai lauta- ja konsolipelejä pelaillen. Pojat ja nuoret miehet voivat saada keskusteluapua erilaisiin elämäntilanteisiin ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Talolla toteutetaan myös ryhmätoimintoja, retkiä ja yhteisötoimintaa.

Toiminta kuuluu Vuolle Setlementti ry:n hyvinvointipalveluihin. Vuolle Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

Kohderyhmä: 12–29 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Hakeutuminen: Avoimiin toimintoihin voi osallistua ilman ilmoittautumista. Halutessaan voi varata tutustumiskäynnin tai kysyä lisätietoja soittamalla p. 044 726 1264.
Poikien talon verkkosivut (poikientalo-oulu.fi)

 

Setan nuortenryhmä

Oulun SETA ry:n järjestämä vapaa-ajalla kokoontuva nuortenryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Paikalle ovat siis tervetulleita niin homot kuin heterotkin sekä kaikki siltä väliltä. Ryhmä kokoontuu Nuortenkahvila Bysiksellä, osoitteessa Hallituskatu 5A.

Kohderyhmä: alle 29-vuotiaat nuoret sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
Lisätietoa: Lisätietoa voi kysyä sähköpostilla info(at)oulunseta.fi.

Oulun SETA ry on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoite on edistää kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
Oulun Setan facebook-sivu (facebook.com)
Nuortenryhmän verkkosivu (oulunseta.fi)

 

Seitti-toiminta

Seitin tapahtumat ovat kaikille ikäryhmään kuuluville nuorille avoimia. Tapahtumat järjestetään esteettömissä ympäristöissä ja osallistumisen edellytykset on huomioitu eri tavoin liikuntavammaisten nuorten näkökulmasta. Tapahtumien ilmapiiri on yhdenvertaisuutta korostava, luottamuksellinen ja mukaan ottava. Uutena osallistujana voit halutessasi ottaa kaverin mukaan tai kertoa järjestäjälle olevasi uusi toiminnassa.

Lähes kaikkiin tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen. Tapahtuman mainoksesta löytyy tiedot mihin mennessä, mitä kautta tai kenelle tulee ilmoittautua. Tapahtumista ilmoitetaan joko nettisivuilla, Seitin facebook – sivulla tai paikallisten Seittinuorten facebookin ryhmissä.

Toiminta on aidosti nuorten toimintaa ja tämän vuoksi toimintaan ei voi osallistua enää yli 30 – vuotiaana. Tapahtumiin voit tulla avustajan kanssa (toivottavaa, mikäli tarvitset runsaasti apua) ja monissa tapahtumissa on järjestetty myös vähintään yksi yleisavustaja avustamaan osallistujia pienissä avuntarpeissa.

Kohderyhmä: 13-29 –vuotiaat nuoret yli diagnoosirajojen
Lisätietoja seittitoiminnasta verkkosivulta (seittiweb.org)

Nuorisoyhteistyö Seitti on neljän vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille.

 

Tyttöjen talo

Oulun Tyttöjen Talo sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 19 A 9. Sisäänkäynti on lukittu, ovisummerimme on numero 4. Tyttöjen Talon kodikkaassa ympäristössä järjestetään yksilötyön lisäksi vuorovaikutteisia ryhmiä, yhteisöllistä toimintaa, seksuaalineuvontaa ja seksuaaliväkivaltatyötä.

Toiminta kuuluu Vuolle Setlementti ry:n hyvinvointipalveluihin. Vuolle Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

Kohderyhmä: 12 – 29 vuotiaat tytöt ja naiset sekä kaikki, jotka haluavat pohtia omaa tyttöyttään, naiseuttaan tai sukupuolisuuttaan.
Hakeutuminen: Avoimiin ryhmiin voi osallistua ilman ilmoittautumista. Tapaamisen voi sopia ottamalla yhteyttä ohjaajiin, joilta saa tietoa Tyttöjen Talosta sekä Talon toiminnasta.

Maarit Saarnivala p. 0400 263 845, Mervi Koskela p. 0400 263 844, Sohvi Koivu-Remes p. 0400 263 852, Pauliina Manangou p. 050 529 0145, Minja Lappalainen p. 050 470 0193 ja Marita Jääskö p. 044 7861 693 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@likka.fi.
Tyttöjen talon verkkosivut (likka.fi)

 

Walkers Oulu

Walkers on sekä kadulle jalkautuvaa nuorisotyötä että nuorten oma kohtaamispaikka Oulun keskustassa. Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:n kehittämä konsepti. Se on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten läsnäoloon.

Walkers-kahviloita toimii ympäri Suomen. Walkers Oulu toimii kaupungin keskustassa Hallituskadulla. Kahvila on avoin kaikille alle 18-vuotiaille nuorille viitenä iltana viikossa.

Kohderyhmä: Alle 18-vuotiaat nuoret
Lisätietoja: Perttu Kemppainen p. 050 312 8267, perttu.kemppainen(at)odl.fi.

Osoite: Hallituskatu 11, 90100 Oulu
Aukiolot: ti-to klo 15–20, pe 16–22. la-su suljettu

Toimintaa koordinoi Oulun Diakonissalaitoksen säätiö.
Oulun Walkers-kahvilan facebook-sivu (facebook.com)
Walkers-toiminnan verkkosivu (odl.fi)

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load