Työpajatyyliset hankkeet nuorille

Työpajatyyliset hankkeet nuorille

Kestävän kehityksen keskus
Kestävän kehityksen keskus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja sekä palkkatukityöpaikkoja. Keskuksessa on myös mahdollista suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja. Keskuksella voi kokeilla eri työtehtäviä ja saada kokemusta monilta aloilta.

Tavoitteena on tarjota monipuolista työkokemusta sekä koulutusta ja näin parantaa nuorten työllistymisedellytyksiä. Työhön yhdistyy käytännönläheistä koulutusta ja kursseja, jotka järjestetään työpajoilla ja työkohteissa.

Palvelupajoissa toimii hyötyjätekeräyspalvelu, ekopisteiden rakennus- ja kunnossapitopalvelu, pyöräpaja, ompelupaja, pienkone- ja autokorjaamo, ympäristöpaja sekä entisöintipaja. Työtehtäviä on myös kiinteistönhoidossa, rakennus- ja viherrakennustoiminnassa, raivaus- ja metsurintöissä sekä siivouspalvelussa. Lisäksi entisöinnin ja korjausrakentamisen parissa sekä keskuksen uudisrakennustyömailla on tarjolla lukuisia korkeaa ammatillista osaamista vaativia työtehtäviä.

Kohderyhmä: Nuoret työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät.

Hakeutuminen: Lisätietoja soittamalla tai sähköpostilla:
Hankepäällikkö, Rakennusinsinööri Tatu Raitala, p. 044 2642 333, tai Viher- ja kiinteistöhuollon työtoiminnan ohjaaja Satu Mörsäri, p. 044 0341 320, etunimi.sukunimi@kestavankehityksenkeskus.net.
Kestävän kehityksen keskuksen verkkosivut

 

 

Klubitalo Pönkkä
Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Pönkässä tarjotaan tukea arkeen ja työllistymiseen erilaisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen, työllistämistoimenpiteiden sekä vertaisryhmien kautta. Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäseneksi voi liittyä, mikäli haluaa tehdä mielekästä arkea tukevaa työtä muiden jäsenten ja Pönkän työntekijöiden kanssa.

Toiminnan lähtökohtana ovat jäsenten tarpeet, jotka näkyvät työpainotteisten päivien sisällöissä. Päivät sisältävät toimisto-, keittiö- ja kassatyötä, siivousta ja kiinteistönhoitoa tai kokouksiin ja päätöksentekoon osallistumista sekä erilaisia opintoryhmiä ja kursseja, jotka edistävät arjen ja työelämän taitoja. Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö on oleellinen osa Klubitalon toimintaa.

Kohderyhmä: Nuoret ja muut työikäiset, jotka kaipaavat mielekästä tekemistä, haluavat parantaa työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, tarvitsevat tukea työllistymiseen vamman, sairauden, mielenterveydellisten tai muiden syiden takia. Pönkässä pääsee myös olemaan osana yhteisöä ja vaikuttamaan asioihin, jotka edistävät omaa hyvinvointia.

Hakeutuminen: Palveluun pääsee mukaan varaamalla ajan Pönkkään ja osallistumalla infotilaisuuteen. Ajan voi varata soittamalla p. 050 520 6065 tai sähköpostilla klubitalo.ponkka(at)nuortenystavat.fi.
Klubitalo Pönkän verkkosivu

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Kulttuurivoimalassa voi työskennellä monilla erilaisilla työsopimuksilla aina vapaaehtoistyöstä ns. normaaliin työsuhteeseen. Työskentely on mahdollista myös erilaisten työllistämistoimien kautta, kuten palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta. Työllistämistoimet solmitaan aina TE-palvelujen kautta.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, sekä kaikenikäiset toiminnasta kiinnostuneet.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu

 

ODL Startti
ODL Startin kuntouttava työtoiminta on suunnattu työikäisille työttömille työnhakijoille. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Oulun kaupungin aikuis- ja nuorisososiaalityön kautta. Työskentely tapahtuu viidessä eri työtoimintapisteessä; kädentaito-, verstas-, kahavila Pööna, keittiö- ja tietsikkapajalla. Työtoimintapisteet tekevät tiivistä yhteistyötä.

ODL Startissa keskitytään arjen-  ja työelämätaitojen harjoitteluun ja työhakutaitojen kehittämiseen sekä opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu pajatyöskentelyn lisäksi ryhmätoimintaa, jossa sisältöinä on esimerkiksi tutustumiskäyntejä ja liikuntaa.

Työtoimintapäiviä on 1-4 viikossa ja päivässä työskennellään 4-6 tuntia. Sopimuksen pituus riippuu asiakkaan tilanteesta, alkaen kolmen kuukauden jaksosta.

Kohderyhmä: Nuoret ja muut työikäiset työttömät työnhakijat

Hakeutuminen: Ota yhteyttä kiinnostavan alan ohjaajaan:
Suvi Tuomikoski, tiimivastaava, kuntoutusohjaaja, keittiöpaja, puh. 050 312 8351
Maritta Hyttinen, työvalmentaja, kahavila Pööna, puh. 050 312 5710
Sari Lapinkangas, kuntoutusohjaaja, kädentaitopaja, puh. 050 312 5696
Kyösti Karttunen, kuntoutusohjaaja, verstaspaja, puh. 050 312 5674
Jarkko Timonen, IT-ohjaaja, työvalmentaja, Oulunsalon tietsikkapaja, puh. 050 312 5666.
ODL starttipajan verkkosivu

 

Toppila Center
Toppila Center tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja ja palkkatukipaikkoja, sekä suomen kielen harjoittelupaikkoja. Työpajojen yhteisöistä voi solmia sosiaalisia suhteita, rytmittää arkea ja saada valmiuksia työelämään. Tavoitteena on arjen hallinnan vahvistuminen, paluu työelämään tai kouluttautumishalun löytyminen. Työtehtäviä on kirpputoritoiminnassa, pyöräpajalla, käsityöpajalla, ja tarjolla on myös keittiö- ja siivoustöitä. Toppila Center sijaitsee osoitteessa Paakakatu 2.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, ja muut toiminnasta kiinnostuneet.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä TE-palveluihin ja sovi paikan hakemisesta.
Lisätietoja voi kysyä p. 043 211 3777 tai kirpputori(at)toppilacenter.fi, tai p. 040 072 2600, cykkeli(at)toppilacenter.fi.
Toppila Centerin verkkosivut

 

Veeran verstas
Veeran verstas on koulutukseen ja työelämään suuntaava taiteiden, kädentaitojen ja itsetuntemuksen työpaja 18-28-vuotiaille työttömille nuorille aikuisille. Verstaalla nuori voi oppia, tehdä, katsella ja kuunnella taiteen eri aloja. Toimintajakson sisältö koostuu monipuolisesti taiteen eri osa-alueista. Neljän – kuuden kuukauden työtoimintajakso verstaalla sisältää muun muassa: animaation tekoa, öljyvärimaalausta, luovaa liikettä, teatteria, musiikkia, luontoretkiä, katutaidetta, graffitia, aivojumppaa, voimauttavaa valokuvausta, sirkusta, luovaa kirjoittamista, elokuvakasvatusta, sekä erilaisia käsitöitä.

Kohderyhmä: 18-28-vuotiaat työttömät nuoret, joilla kiinnostus taiteen tekemiseen ja mahdollisuus sitoutua toimintaan useana päivänä viikossa.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Linnea Kejonen, tuottaja linnea.kejonen(at)veeranverstas.fi, p. 044 757 4668.

Veeran Verstas on itsenäinen toimija, toimintaa järjestää Veeran Verstas ry.
Veeran verstaan verkkosivut

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load