Työpajatyyliset hankkeet nuorille

Työpajatyyliset hankkeet nuorille

Kestävän kehityksen keskus

Kestävän kehityksen keskus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja sekä palkkatukityöpaikkoja. Keskuksessa on myös mahdollista suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja. Keskuksella voi kokeilla eri työtehtäviä ja saada kokemusta monilta aloilta.

Tavoitteena on tarjota monipuolista työkokemusta sekä koulutusta ja näin parantaa nuorten työllistymisedellytyksiä. Työhön yhdistyy käytännönläheistä koulutusta ja kursseja, jotka järjestetään työpajoilla ja työkohteissa.

Palvelupajoissa toimii hyötyjätekeräyspalvelu, ekopisteiden rakennus- ja kunnossapitopalvelu, pyöräpaja, ompelupaja, pienkone- ja autokorjaamo, ympäristöpaja sekä entisöintipaja. Työtehtäviä on myös kiinteistönhoidossa, rakennus- ja viherrakennustoiminnassa, raivaus- ja metsurintöissä sekä siivouspalvelussa. Lisäksi entisöinnin ja korjausrakentamisen parissa sekä keskuksen uudisrakennustyömailla on tarjolla lukuisia korkeaa ammatillista osaamista vaativia työtehtäviä.

Kohderyhmä: Nuoret työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät.

Hakeutuminen: Lisätietoja soittamalla tai sähköpostilla:
Hankepäällikkö, Rakennusinsinööri Tatu Raitala, p. 044 2642 333, tai Viher- ja kiinteistöhuollon työtoiminnan ohjaaja Satu Mörsäri, p. 044 0341 320, etunimi.sukunimi@kestavankehityksenkeskus.net.
Kestävän kehityksen keskuksen verkkosivut (kestavankehityksenkeskus.fi)

 

 

Klubitalo Pönkkä

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Pönkässä tarjotaan tukea arkeen ja työllistymiseen erilaisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen, työllistämistoimenpiteiden sekä vertaisryhmien kautta. Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäseneksi voi liittyä, mikäli haluaa tehdä mielekästä arkea tukevaa työtä muiden jäsenten ja Pönkän työntekijöiden kanssa.

Toiminnan lähtökohtana ovat jäsenten tarpeet, jotka näkyvät työpainotteisten päivien sisällöissä. Päivät sisältävät toimisto-, keittiö- ja kassatyötä, siivousta ja kiinteistönhoitoa tai kokouksiin ja päätöksentekoon osallistumista sekä erilaisia opintoryhmiä ja kursseja, jotka edistävät arjen ja työelämän taitoja. Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö on oleellinen osa Klubitalon toimintaa.

Kohderyhmä: Nuoret ja muut työikäiset, jotka kaipaavat mielekästä tekemistä, haluavat parantaa työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, tarvitsevat tukea työllistymiseen vamman, sairauden, mielenterveydellisten tai muiden syiden takia. Pönkässä pääsee myös olemaan osana yhteisöä ja vaikuttamaan asioihin, jotka edistävät omaa hyvinvointia.

Hakeutuminen: Palveluun pääsee mukaan varaamalla ajan Pönkkään ja osallistumalla infotilaisuuteen. Infotilaisuuksia järjestetään maanantaisin klo 10 ja klo 14. Ajan voi varata soittamalla p. 050 520 6065 tai sähköpostilla klubitalo.ponkka(at)nuortenystavat.fi.
Klubitalo Pönkän verkkosivu (nuortenystavat.fi)

 

Kulttuurityöpaja

Oulu Urban Culturen kulttuurityöpaja on suunnattu urbaanista kulttuurista ja sen tuottamisesta kiinnostuneille 18-29-vuotiaille työttömille. Kulttuurityöpajalla kulttuuri käsitetään laajana ilmiönä, joka kattaa osa-alueita taiteesta ruokaan ja alakulttuureista monikulttuurisuuteen. Kulttuurityöpaja on osa Urban Boost -hankkeen toimintaa.

​Kulttuurityöpaja tarjoaa monipuolisen, matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua kulttuurituotannon maailmaan edellyttämättä aiempaa osaamista tai koulutusta alalta. Kulttuurityöpajalla on käytössä monipuoliset kokeilut mahdollistava kulttuurilaboratorio Pikisaaressa.

Yksi työpajajakso kestää neljä kuukautta. Jakso sisältää kulttuurituotantoa tukevaa koulutusta ja sen aikana tutustutaan kaupunkikulttuurin eri osa-alueisiin, tekijöihin ja tuotantoihin sekä tuotetaan tapahtumia ja projekteja. Toimintaan osallistutaan TE-palveluiden kanssa sovitun työkokeilun kautta. Ryhmään osallistuu kerralla 10–12 henkilöä.

​Kulttuurityöpajan toiminta on DIY-henkistä, kokeilevaa ja osallistujalähtöistä, ja sen painopisteenä on konkreettinen tekeminen. Työpajan opetus järjestetään yhdessä kulttuurin, taiteen ja tapahtumatuotannon ammattilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työpaja tarjoaa näin monisuuntaisen verkostoitumisalustan osallistujien ja kouluttajien välille.

Kohderyhmä: 18-29-vuotiaat urbaanista kulttuurista kiinnostuneet työttömät nuoret.

Hakeutuminen: Ryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä sähköpostilla tyokokeilu(at)urbanculture.fi tai soittamalla Krista Rekilä, projektityöntekijä  p. 041 318 2540.

Kulttuurityöpaja on osa Urban Boost –projektia, joka on Oulu Urban Culture ry:n toteuttama Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) projekti. Projektin kesto on 1.9.2019–31.12.2021. Projektia rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.
Kulttuurityöpajan verkkosivu (urbanculture.fi)

 

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry

Kulttuurivoimalassa voi työskennellä monilla erilaisilla työsopimuksilla aina vapaaehtoistyöstä ns. normaaliin työsuhteeseen. Työskentely on mahdollista myös erilaisten työllistämistoimien kautta, kuten palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta. Työllistämistoimet solmitaan aina TE-palvelujen kautta.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, sekä kaikenikäiset toiminnasta kiinnostuneet.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu (kulttuurivoimala.fi)

 

ODL Startti

ODL Startin kuntouttava työtoiminta on suunnattu työikäisille työttömille työnhakijoille. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Oulun kaupungin aikuis- ja nuorisososiaalityön kautta. Työskentely tapahtuu viidessä eri työtoimintapisteessä; kädentaito-, verstas-, kahavila Pööna, keittiö- ja tietsikkapajalla. Työtoimintapisteet tekevät tiivistä yhteistyötä.

ODL Startissa keskitytään arjen-  ja työelämätaitojen harjoitteluun ja työhakutaitojen kehittämiseen sekä opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu pajatyöskentelyn lisäksi ryhmätoimintaa, jossa sisältöinä on esimerkiksi tutustumiskäyntejä ja liikuntaa.

Työtoimintapäiviä on 1-4 viikossa ja päivässä työskennellään 4-6 tuntia. Sopimuksen pituus riippuu asiakkaan tilanteesta, alkaen kolmen kuukauden jaksosta.

Kohderyhmä: Nuoret ja muut työikäiset työttömät työnhakijat

Hakeutuminen: Ota yhteyttä kiinnostavan alan ohjaajaan:
Suvi Tuomikoski, tiimivastaava, kuntoutusohjaaja, keittiöpaja, puh. 050 312 8351
Maritta Hyttinen, työvalmentaja, kahavila Pööna, puh. 050 312 5710
Sari Lapinkangas, kuntoutusohjaaja, kädentaitopaja, puh. 050 312 5696
Kyösti Karttunen, kuntoutusohjaaja, verstaspaja, puh. 050 312 5674
Jarkko Timonen, IT-ohjaaja, työvalmentaja, Oulunsalon tietsikkapaja, puh. 050 312 5666.
ODL starttipajan verkkosivu (odl.fi)

 

Toppila Center

Toppila Center tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja ja palkkatukipaikkoja, sekä suomen kielen harjoittelupaikkoja. Työpajojen yhteisöistä voi solmia sosiaalisia suhteita, rytmittää arkea ja saada valmiuksia työelämään. Tavoitteena on arjen hallinnan vahvistuminen, paluu työelämään tai kouluttautumishalun löytyminen. Työtehtäviä on kirpputoritoiminnassa, pyöräpajalla, käsityöpajalla, ja tarjolla on myös keittiö- ja siivoustöitä. Toppila Center sijaitsee osoitteessa Paakakatu 2.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, ja muut toiminnasta kiinnostuneet.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä TE-palveluihin ja sovi paikan hakemisesta.
Lisätietoja voi kysyä p. 043 211 3777 tai kirpputori(at)toppilacenter.fi, tai p. 040 072 2600, cykkeli(at)toppilacenter.fi.
Toppila Centerin verkkosivut (toppilacenter.fi)

 

Veeran verstas

Veeran verstas on koulutukseen ja työelämään suuntaava taiteiden, kädentaitojen ja itsetuntemuksen työpaja 18-28-vuotiaille työttömille nuorille aikuisille. Verstaalla nuori voi oppia, tehdä, katsella ja kuunnella taiteen eri aloja. Toimintajakson sisältö koostuu monipuolisesti taiteen eri osa-alueista. Neljän – kuuden kuukauden työtoimintajakso verstaalla sisältää muun muassa: animaation tekoa, öljyvärimaalausta, luovaa liikettä, teatteria, musiikkia, luontoretkiä, katutaidetta, graffitia, aivojumppaa, voimauttavaa valokuvausta, sirkusta, luovaa kirjoittamista, elokuvakasvatusta, sekä erilaisia käsitöitä.

Kohderyhmä: 18-28-vuotiaat työttömät nuoret, joilla kiinnostus taiteen tekemiseen ja mahdollisuus sitoutua toimintaan useana päivänä viikossa.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Taru Hallikainen, tuottaja taru.hallikainen(at)veeranverstas.fi, p. 044 236 4158.

Veeran Verstas on itsenäinen toimija, toimintaa järjestää Veeran Verstas ry.
Veeran verstaan verkkosivut (veeranverstas.fi)

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load