Päihteidenkäyttö, rikollisuus

Päihteidenkäyttö, rikollisuus

Miepä-kuntoutus

Miepä-kuntoutus on Nuorten Ystävät ry:n toteuttamaa tiivistä avokuntoutusta. Kuntoutus on suunnattu  nuorille aikuisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Asiakkailla on lisäksi oma halua kuntoutua, lisätuen tarve mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai uhka syrjäytyä sosiaalisesti.

Kuntoutujaa tuetaan päihteettömyydessä, arjen hallinnassa ja siirtymisessä kohti itsenäisempää elämää. Kuntoutukseen kuuluu kenkilökohtaisia tukikeskusteluja, kotikäyntejä ja arjessa mukana kulkemista. Toimintaan kuuluu myös pienryhmätoimintaa ja yhteistyötä sekä hoitovastuullisen tahon että läheisverkoston kanssa.

Kuntoutusjakso kestää noin 1,5 vuotta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioidaan koko sen keston ajan.

Kohderyhmä: Nuoret aikuiset, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, tarve lisätuelle mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai sosiaalisen syrjäytymisen vakava uhka ja oma halu kuntoutua.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä kuntoutusohjaajiin Amira Bushnaief p. 044 7341 761 tai Annika Mattila p. 044 7341 519.
Miepä-toiminnan verkkosivu (nuortenystavat.fi)

 

Oulun ev.lut. seurakunnan päihde- ja kriminaalityö

Seurakunnan päihdetyö on luottamuksellista, maksutonta ja avointa, eikä asiakkuus edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijät tarjoavat tukea päihdeongelmaiselle kohti raittiutta kulkemiseen henkilökohtaisten tapaamisten ja kotikäyntien avulla. He toimivat tarvittaessa asiakkaan puolesta puhujana ja pyrkivät neuvomaan ja ohjaamaan asiakasta oikeanlaisen avun tai avustusten piiriin. Erilaiset vertaisryhmät, retket ja leirit tarjoavat virikkeitä ja seurakuntayhteyttä ja tukevat samalla päihteettömään elämään. Myös päihdeongelmaisten läheisille järjestetään ryhmäkokoontumisia, joissa vaikeita asioita voidaan jakaa vertaisten kanssa.

Seurakunnan kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille kokoontuu joka toinen torstai klo 17–19 Keskustan seurakuntatalolla, osoitteessa Asemakatu 6, käynti sisäpihan kautta.

Seurakunnan kriminaalityö tarjoaa tukea vangeille ja heidän läheisilleen sekä tuomion aikana että sen jälkeen. Vapautuneita vankeja autetaan sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan rangaistuksen kärsimisen jälkeen.

Kohderyhmä: Päihdeongelmaiset, vangit ja heidän läheisensä.
Hakeutuminen: Vastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9-11 ja torstaisin klo 10-12. Vastaanotto toimii osoitteessa Isokatu 17, 1. krs. Muina aikoina palvelu toimii ajanvarauksella. Tiistaisin vastaanotolla työskentelee Tellervo Kianto, diakoniatyöntekijä p. 040 756 4022, ja torstaisin Riku-Matti Järvi, diakoniatyöntekijä p. 040 515 7315, tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)evl.fi.
Oulun seurakunnan päihdetyö (oulunseurakunnat.fi)

 

Suunta elämälle – Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella

Hankkeen tavoitteena on täydentää Oulussa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kenttää. Tavoitteena on myös lisätä vammaisten ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa sekä työllistymistä. Hankkeessa luodaan toiminnallinen palvelu, joka tarjoaa mahdollisuudet sosiaaliseen kuntoutukseen yksilönä ja ryhmissä sekä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, itsemääräämistä ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Hankkeessa toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauspalveluita oululaisille mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja vammaisille, kehitysvammaisille sekä aivovaurio-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palveluiden tavoitteena on tukea jokaista asiakasta löytämään oma suunta elämälle, kuten hyvä ja turvallinen arki tai siirtyminen työelämään. Asiakkaille tarjotaan tukea ja seurantaa myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Asiakasohjaus käynnistyy syksyllä 2019 ja hankkeessa toteutettavat ryhmät, yksilöohjaus sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka toimivat vuosina 2020-2021. Hankkeen päätösvaiheessa suunnitellaan toiminnan jatkuvuus osana Oulun kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Kohderyhmä: Oululaiset päihdekuntoutujat, mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset, jotka ovat olleet pitkäaikaisesti työelämän ulkopuolella, ja jotka tarvitsevat sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä puhelimitse projektipäällikkö Annemari Eskola p. 044 4684297, projektityöntekijä Kaisa Pitkälä p. 044 4684289 ja projektityöntekijä Milan Kolarovic p. 044 4684294.

Kesto: 1.4.2019-31.3.2022

Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö ja osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Suunta elämälle -hankkeen verkkosivut (caritaslaiset.fi)

 

Verto-hanke

Verto on Nuorten Ystävien ja Oulun kriisikeskuksen yhteinen kehittämishanke. Maaliskuussa toimintansa aloittanut Verto tarjoaa yhteisöllistä matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.

Toimintaan voi tulla mukaan ilman ajanvarausta, asiointikunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mukanaolo ei vaadi sitoutumista. Paikanpäälle voi tulla talon ollessa auki. Etukäteen on myös mahdollista varata aika ja tulla tutustumiskäynnille, joko yksin tai tukiverkoston kanssa. Kävijöille järjestetään keskustelu- ja vertaistukiryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, kädentaitoryhmiä, liikunta- ja hyvinvointiryhmiä, sekä retkiä ja kokemusasiantuntijakoulutusta.

Kohderyhmä: Nuoret aikuiset huumeiden käyttäjät, huumausaineriippuvuudesta kuntoutuvat sekä korvaushoidossa (kuntouttava/haittoja vähentävä korvaushoito) olevat henkilöt. Myös huumeiden käyttäjän läheiset, vanhemmat, sisarukset, puolisot, lapset, isovanhemmat tai ystävät.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Heidi Airaksinen, projektipäällikkö p. 044 705 3282, Hanna Eskola, ohjaaja p. 044 7409 947 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi. Katja Rauhala, ohjaaja p. 044 7412 041 tai katja.rauhala@oulunkriisikeskus.fi.

Verton toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.
Verto -hankkeen verkkosivu (nuortenystavat.fi)
Verto -hankkeen facebook-sivu (facebook.com)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load