Osallisuus ja vaikuttaminen

Osallisuus ja vaikuttaminen

DIGI EPT – digitaalinen ehkäisevä päihdetyö –hanke
Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sähköinen palvelu. Hankkeen kehittämistyöhön otetaan mukaan nuoria.

Lisätietoja: Saija Ukkola p.040 184 8063 tai saija.ukkola(at)ouka.fi.

Kesto: 1.6.2018-31.12.2020

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Päätoteuttajana on Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalvelut ja osatoteuttajina Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Hankkeen verkkosivu

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Kulttuurivoimalassa voi työskennellä monilla erilaisilla työsopimuksilla aina vapaaehtoistyöstä ns. normaaliin työsuhteeseen. Työskentely on mahdollista myös erilaisten työllistämistoimien kautta, kuten palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta. Työllistämistoimet solmitaan aina TE-palvelujen kautta.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Kulttuurista ja yhteisötoiminnasta kiinnostuneet
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu

 

Oulu Urban Culture ry
Syksyllä 2018 perustettu uusi kaupunkikulttuuriyhdistys Oulu Urban Culture ry edistää vapaata kaupunkikulttuuria, pyrkii osallistamaan nuoria, luomaan uusia toimintamalleja ja parantamaan kulttuurialan työllisyyttä. Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Tarkoituksena on uudella innovatiivisella tavalla yhdistää nuorille aikuisille suunnatut välityömarkkinatoiminnot ja kaupunkikulttuurin kehittäminen. Tätä toteutetaan kehittämällä erilaisia kaupunkikulttuuria edistäviä projekteja ja tapahtumia, sekä tarjoamalla työttömille nuorille aikuisille tukea työllistymiseen ja edistämällä heidän osallisuuttaan.

Kohderyhmä: 18-29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka kiinnostuneita kulttuurituotannosta. Mahdollisuus n. kuukauden mittaiseen työkokeilujaksoon.
Hakeutuminen: Ota yhteyttä Heikki Myllylahti, Puheenjohtaja p.040 7154742 tai sähköpostilla oulu(at)urbanculture.fi.
Oulu Urban Culture ry:n facebook-sivu

 

Setan nuortenryhmä
Oulun SETA ry:n järjestämä vapaa-ajalla kokoontuva nuortenryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Paikalle ovat siis tervetulleita niin homot kuin heterotkin sekä kaikki siltä väliltä. Ryhmä kokoontuu Nuortenkahvila Bysiksellä, osoitteessa Hallituskatu 5A.

Kohderyhmä: alle 29-vuotiaat nuoret sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
Lisätietoa: Lisätietoa voi kysyä sähköpostilla info(at)oulunseta.fi.

Oulun SETA ry on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoite on edistää kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
Oulun Setan facebook-sivu
Nuortenryhmän verkkosivu

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load