Osallisuus ja vaikuttaminen

Osallisuus ja vaikuttaminen

DIGI EPT – digitaalinen ehkäisevä päihdetyö –hanke

Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sähköinen palvelu. Hankkeen kehittämistyöhön otetaan mukaan nuoria.

Lisätietoja: Saija Ukkola p.040 184 8063 tai saija.ukkola(at)ouka.fi.

Kesto: 1.6.2018-28.02.2021

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Päätoteuttajana on Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalvelut ja osatoteuttajina Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Digi ept -hankkeen verkkosivu (ouka.f)

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry

Kulttuurivoimala on monitaiteen keskus, jossa toteutetaan media-, ympäristö- ja kuvataiteita. Toiminta on yhteisöllistä ja sillä pyritään vahvistamaan vuorovaikutusta ryhmien sisällä sekä laajemmin vaikuttamalla yhteiskuntaan. Kulttuurivoimalassa voi osallistua erilaisiin tapahtumiin, kerhoihin, kursseille ja seminaareihin.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Kulttuurista ja yhteisötoiminnasta kiinnostuneet
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu (kulttuurivoimala.fi)

 

Mielipaletti -toiminta

Mielipaletti-toiminta tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa ja tukea omaa sekä toisten nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Mielipaletti toimintaan kuuluu erilaisille kohderyhmille suunnattuja ryhmätoimintoja, koulutuksia ja taide- ja luontotoimintaa. Nuorilla on mahdollisuus saada myös keskustelutukea ja osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin. Mielipaletti toimii Hyvän mielen talolla osoitteessa Kauppurienkatu 23, 2 krs, 90100 Oulu,.

Kohderyhmä: 18-35-vuotiaat psyykkisesti kuormittuneet nuoret.
Hakeutuminen: Mukaan toimintaan pääsee soittamalla, tekstaamalla ja laittamalla sähköpostia ohjaajille:
Katri Aaltio p. 044 311 4140, Ella Sohlo p. 044 3346 141,  ja sähköpostilla etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi.
Mielipaletti -toiminnan verkkosivu (hyvanmielentalo.fi)

 

Oulu Urban Culture ry

Syksyllä 2018 perustettu kaupunkikulttuuriyhdistys Oulu Urban Culture ry edistää vapaata kaupunkikulttuuria,  osallistaa nuoria, luo uusia toimintamalleja ja parantaa kulttuurialan työllisyyttä. Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Tarkoituksena on uudella innovatiivisella tavalla yhdistää nuorille aikuisille suunnatut välityömarkkinatoiminnot ja kaupunkikulttuurin kehittäminen. Tätä toteutetaan kehittämällä erilaisia kaupunkikulttuuria edistäviä projekteja ja tapahtumia, sekä tarjoamalla työttömille nuorille aikuisille tukea työllistymiseen ja edistämällä heidän osallisuuttaan.

Kohderyhmä: 18-29 -vuotiaat kulttuurialasta kiinnostuneet nuoret.
Hakeutuminen: Ota yhteyttä Heikki Myllylahti, Puheenjohtaja p.040 7154742 tai sähköpostilla oulu(at)urbanculture.fi.
Oulu Urban Culture ry:n verkkosivut (urbanculture.fi)

 

Setan nuortenryhmä

Oulun SETA ry:n järjestämä vapaa-ajalla kokoontuva nuortenryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Paikalle ovat siis tervetulleita niin homot kuin heterotkin sekä kaikki siltä väliltä. Ryhmä kokoontuu Nuortenkahvila Bysiksellä, osoitteessa Hallituskatu 5A.

Kohderyhmä: alle 29-vuotiaat nuoret sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
Lisätietoa: Lisätietoa voi kysyä sähköpostilla info(at)oulunseta.fi.

Oulun SETA ry on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoite on edistää kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
Oulun Setan facebook-sivu
Nuortenryhmän verkkosivu

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load