Maahanmuuttajille suunnattuja hankkeita ja palveluita

Maahanmuuttajille suunnattuja hankkeita ja palveluita

Kielen avulla osalliseksi

Oulun yliopistossa sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Torikatu 23) on käynnissä hanke Kielen avulla osalliseksi. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tukea ja rohkaista maahanmuuttajia omaehtoiseen elämänhallintaan ja yhteisölliseen toimintaan. Käytännössä hankkeessa parannetaan suomen kielen taitoja ja tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia.

Hankkeessa on tavoitteena poistaa maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen esteitä, sekä luoda maahanmuuttajille mahdollisuudet itsenäiseen ja täysipainoiseen yhteiskuntaan osallistumiseen. Hankkeessa kehitetään myös Pohjois-Suomen työllisyysalueen tarpeisiin sopiva ja työllistymistä edistävä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiohjelma. Tämä toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden työllistävien tahojen kanssa. Samalla kehitetään yliopiston ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintamalleja.

Hankkeen toimintatapoja ovat yksilöllisempi ja monipuolisempi opetus, joka vastaa maahanmuuttajien ja opiskelun tai työelämän tarpeisiin, sekä henkilökohtainen mentorointi.

Kohderyhmä: (Korkeasti) koulutetut maahanmuuttajat, jotka haluavat vielä parantaa kielitaitoaan ja tarvitsevat tukea työllistymiseen. Hankkeen kohdeorganisaatioina ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen p. 050 361 3842, projektisuunnittelija Rikupekka Leinonen p. 0294 48 3466, tai
erityisasiantuntija Sisko Brunni p. 0294 48 3472. Sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)oulu.fi.

Kesto: 1.9.2018 – 31.1.2021

Hankkeen toteuttajana toimii Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine, mutta opetus ja mentorointi toteutuvat pääasiassa Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victorissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös BusinessOulu, TE-toimisto, monet maahanmuuttajakoulutusta tarjoavat koulutuspaikat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hanke on ESR-rahoitteinen.
Suomi toisena kielenä -hankkeen verkkosivu (oulu.fi)

 

MAPPI – Perheellisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työkykyisyyden vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on lisätä perhelähtöisen kotoutumisen osaamista Pohjois-Pohjanmaalle. Maahanmuuttajaperheiden- ja naisten hyvinvointia ja yhteiskuntaan integroitumista vahvistetaan ja sitä kautta riski ylisukupolviselle syrjäytymiselle ja huono-osaisuudelle vähenee. Hankkeessa kehitetään yksilö-, ryhmä- ja parityöskentelyn muotoja, joiden avulla voidaan tukea turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajavanhempia vanhemmuudessa, lastenkasvatuksessa, työllistymisessä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kohderyhmä: Perheelliset 15 – 49 -vuotiaat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, erityisesti naiset ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat. Painotus on jo oleskeluluvan saaneissa henkilöissä, mutta tarvittaessa työskentely yksilön ja perheen kanssa voidaan ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti aloittaa jo turvapaikanhakuvaiheessa.

Lisätietoja:
Riitta Engman, projektipäällikkö ja projektityöntekijä (työllisyys) p. 050 312 5705 , Miia Halonen projektityöntekijä, (terveys & hyvinvointi)  p. 050 312 5668 ja
Pauliina Klasila, projektityöntekijä (vanhemmuus & perhe-elämä) p. 050 312 5813. Sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)odl.fi

Kesto: 1.9.2018 – 31.8.2021.

Hanketta toteuttaa ODL ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Mappi- hankkeen verkkosivu (odl.fi)

 

Monikulttuurinen toiminta, Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti toimii monikulttuuristen arvojen puolesta ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista järjestämällä erilaisia toimintoja. Monikulttuurinen ystävätoiminta on kotoutumista tukevaa toimintaa. Ystävät tukevat Suomen kielen oppimista, uuteen kulttuuriin sopeutumista ja toimivat tukijoina.

Asumisapu muodostuu materiaaliavusta, asuntoavusta sekä sosiaalisesta avusta. Maahanmuuttaneet kiintiöpakolaiset ja myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat saavat apua asunnon laitossa sekä Suomen ja Oulun kulttuuriin tutustumisessa.

Kansainvälinen klubi on kohtaamispaikka erilaisista kulttuuritaustoista lähtöisin oleville ihmisille.

Läksykerhoissa autetaan kotitehtävien teossa ja mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja muutoin ulkomaalaistaustaiset ihmiset. Tarjolla on tukea opintoihin sekä suomen kielen oppimiseen.

Kielikahvila on kulttuurien kohtaamispaikka, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurisuutta, suomen kielen oppimista sekä yleisesti ihmisten kohtaamista. Kielikahvilan järjestävät yhteistyössä SPR ja Oulun kaupunginkirjasto.

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat

Lisätietoja: Monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilö Sanna Tuorila p. 044-0130301, monikulttuurisuus(at)oulunosasto.fi.
Monikulttuurisuustoiminnan verkkosivu (rednet.punainenristi.fi)

 

Opin portailta työelämään, ESR

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, kansainvälisiä opiskelijoita ja romaniopiskelijoita heidän loppuvaiheen opiskeluissaan. Opiskelijoita tuetaan työssäoppimisten onnistumisessa sekä työelämäkontaktien löytymisessä jo opintojen aikana. Lisäksi osallistujien työnhakutaitoja vahvistetaan.

Hankkeen aikana vahvistetaan myös työelämän edustajien kulttuurisensitiivisiä ohjaustaitoja. Eri opiskelijaryhmien välistä vuorovaikutusta tuetaan ja kehitetään vahvistamalla mentorointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Kohderyhmä: Loppuvaiheessa opintoja olevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, kansainväliset opiskelijat ja romaniopiskelijat.

Lisätietoja: Raisa Lantto, Suomen Diakoniaopisto p. 050 312 5662 tai sähköpostilla raisa.lantto(at)sdo.fi.

Kesto: 01.06.2018 – 31.08.2020

Hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto, sekä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja Opin portailta työelämään -hankkeesta (sdo.fi)

 

Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin

Vuolteen opistolla järjestetään suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja jotka eivät ole töissä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien suomen kielen taitoja ja näin vahvistaa työllistymisen mahdollisuuksia. Opiskelija saa koulutukseen osallistumisesta ja osaamisestaan todistuksen. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen aikataulut:

Syksy
10.8.–15.12.2020

ma–ti klo 9–14

Kohderyhmä: maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja jotka eivät ole töissä.
Hakeutuminen: Koulutukseen on jatkuva haku. Ota yhteyttä hanna-leena.leinonen(at)vuolleoulu.fi tai p. 050 3576 489.

Lisätietoja Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin -koulutuksesta (vuolleoulu.fi)

 

Villa Victor

Monikulttuurikeskus Villa Victor tarjoaa monenlaista sisältöä oululaisille. Villa Victorin ydintoimintaan kuuluu maksuton suomen kielen opetus sekä monikielinen ohjaus- ja neuvonta. Lisäksi Villa Victorissa voi opiskella uusia kieliä, tavata ihmisiä sekä osallistua monipuoliseen tapahtumatarjontaan.

Villa Victor sijaitsee osoitteessa Torikatu 23, 3. kerros. Esteetön kulku on osoitteesta Torikatu 21.
Villa Victorin verkkosivu (ouka.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load