Koulutus

Koulutus

Pallo Hallussa-hanke

Hankkeen tarkoituksena on jalkapallon ja liikunnan kautta aktivoida nuoria, pääosin 17-30 -vuotiaita kuulemaan opinto- ja työllisyysmahdollisuuksista Oulun seudulla. Lyhyiden infojen lisäksi osallistujille tarjotaan työllistymistä edistäviä kursseja ja koulutuksia, sekä erotuomari- ja valmentajakoulutuksia jalkapallossa.

Kohderyhmä: 17-30-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä anniina.sunnari(at)tervaritjuniorit.fi tai p.040 3504816.

Kesto: 1.8.2017-31.12.2020
Hankkeen verkkosivu (tervaritjuniorit.fi)

 

 

SOPU – Sujuvat omat polut

Hankkeen tavoitteena on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Ohjauksellista HOKS- ja eHOKS-prosessia kehitetään uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi, ja tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan.

Hankkeessa parannetaan koulutuksella myös opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat.

Lisätietoja: Ota yhteyttä Merja Airaksinen, merja.airaksinen(at)opao.fi, p. 050 552 0572.

Kesto: 1.4.2018-31.10.2020

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).
Hankkeet OPAO:n verkkosivulla (opao.fi)

 


VarmaStartti

VarmaStartissa tarjotaan nuorille yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tuki on maksutonta ja matalan kynnyksen toimintaa. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva polku kohti koulutusta ja työelämää. Oma työntekijä tarjoaa mahdollisuuden arvioida tämänhetkistä elämäntilannetta ja suunnitella tavoitteellisesti etenemistä. Tukea tarjotaan myös siinä vaiheessa, kun ovi opintoihin aukeaa ja arki opiskelijana koittaa.

Yksilötyön lisäksi VarmaStartissa voi osallistua myös ryhmätoimintaan.  Monenlaisen yhteisen toiminnan kautta voi päästä osaksi mukavaa porukkaa ja saa mielekästä tekemistä.

Kohderyhmä: 18-30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla, koulutuksen ulkopuolella olevat ammattikouluttamattomat tai uudelleen koulutusta tarvitsevat oululaiset nuoret.
Hakeutuminen: Ota yhteyttä hankkeen toimijoihin joko puhelimitse tai sähköpostilla:
Palveluohjaaja Henry Kaspala p.050 3128263 tai palveluohjaaja Lotta Pöytäkangas p. 050 312 5730, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)odl.fi.

Kesto: 1.1.2019-31.8.2021

Hanketta toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
VarmaStartti-hankkeen verkkosivu (odl.fi)

 

Yhdessä yhdenvertainen

Hankkeessa tarjotaan ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Alle 30-vuotiaita henkilöitä koulutetaan oppisopimuksella kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön painotus, sekä lähihoitajan tutkintoon. Hankkeessa ohjataan ja tuetaan nuoria opiskelun ja työjakson aikana. Nuorille tarjotaan työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja yhteistyössä kaupungin vammais- ja mielenterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Hankkeessa järjestetään myös ”Avustamisen perusteet” –kursseja vammaisten henkilöiden avustamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Kohderyhmä: Alle 30 -vuotiaat nuoret ilman ammatillista koulutusta, joilla kiinnostus oppisopimuskoulutukseen kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, tai lähihoitajan perustutkintoon.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla Taina Vainionpää, projektipäällikkö, p. 0440127088, taina.vainionpaa(at)gmail.com,  tai Sanna Pitkänen, projektityöntekijä, p. 0445786640, avustaja.sanna(at)gmail.com.

Kesto: 1.8.2017-31.7.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, ja toteuttaa Lintulammen asukasyhdistys ry.
Yhdessä yhdenvertainen -hankkeen verkkosivu (lintulampi.net)

 

KOMMENTOI AIHETTA

Hei, olemme kesätauolla 4.7-19.7 välisen ajan, jolloin kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Kysymyksiin vastataan jälleen 20.7 alkaen. Vastauksissa voi myös olla kesäaikaan enemmän viivettä. Aurinkoista kesää!