Äänestäminen nuorisovaaleissa

Äänestäminen

Äänestysaika on 26.11. – 4.12.2018.

 

Äänioikeus

Nuorisovaaleissa voivat äänestää kaikki 1999-2005 syntyneet oululaiset tai Oulussa opiskelevat nuoret.

 

Äänestäminen oppilaitosten kautta

 • Vaaleissa äänestetään ensisijaisesti omissa oppilaitoksissa tai kouluissa.
 • Kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin toimitetaan äänestyskoodeja oppilasmäärän mukaisesti marraskuussa.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa äänestyskoodit jaetaan luokille/ryhmille koulun valitsemalla tavalla.
 • Jokainen äänioikeutettu saa opettajalta tai muulta henkilökuntaan kuuluvalta kertakäyttöisen koodin, jolla kirjaudutaan äänestäjäksi.
 • Jos opiskelija ei ota koodia vastaan, opettaja hävittää koodin.
 • Tämän jälkeen äänioikeutettu voi äänestää haluamaansa ehdokasta.
 • Äänestämisen voi tehdä omalla älypuhelimella tai tarvittaessa koulun tabletilla/läppärillä.
 • Oppilaitokset voivat itse päättää äänestämisen ajankohdan äänestysajan rajoissa, esim. koko oppilaitos äänestää tietyn oppitunnin alussa.
 • Oppilaitoksen vastuulla on huolehtia siitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus äänestämiseen. Opiskelijalla on myös oikeus olla äänestämättä.
 • Jos joku opiskelijoista on koulusta pois valittuna äänestämispäivänä, tulisi hänelle toimittaa äänestyskoodi tai antaa mahdollisuus äänestää toisena ajankohtana.
 • Äänestäminen päättyy 4.12. klo 16.00

 

Äänestäminen, ei opiskeleville

 • Jos nuori ei ole opiskelija tai ei muuten voi äänestää oppilaitoksessa, äänestäminen tapahtuu Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa (os. Hallituskatu 5 A).