Rikosoikeudellinen vastuu

AIHEALUEET

Rikosoikeudellinen vastuu

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa, että yli 15-vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotiaskin on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, sillä laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa.

Alle 15-vuotiaanakaan ei selviä rikoksista ja lainvastaisuudesta ilman seurauksia. Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään siis sosiaaliviranomaisten kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, joihin kohdistuu poliisin toimenpiteitä, vaikka kyseessä ei olisi rikos.  Alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut.

Nuoria rikoksentekijöitä eli 15–20-vuotiaita ei yleensä tuomita yhtä ankariin rangaistuksiin kuin aikuisia. Alle 18-vuotiaita tuomitaan harvoin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rikosten käsittely ja rangaistukset  (MLL Nuortennetti)

Päivitetty 28.8.2017

 

avatar
WaltterXD
03.10.2017 08:26
Arrow
Miten tämä sivu toimii onks taa joku chat
avatar
NettiNappi Hanna
03.10.2017 10:25
Arrow
Hei. NettiNapissa on mahdollisuus jättää kommentteja tietoalueelle ja mahdollisesti heränneitä kysymyksiä Pulmakulmaan. NettiNapin sivuilla toimii myös Byströmin nuorten palveluiden chat, joka on avoinna ma klo 20-22 ja ke klo 13-15. Chattiin pääsee sivujen oikeassa alalaidassa olevasta chatpalkista.
avatar
Mamma
16.11.2017 18:52
Arrow
Jos 15v puhuu täysin perättömiä asioita niin mitä asialle voi tehdä ? Voiko semmosesta nostaaa juttua
avatar
NettiNappi Liisa
22.11.2017 12:16
Arrow
Hei! Antamiesi tietojen perusteella emme pysty tarkalleen kertomaan, mitä asialle voisi tehdä. Joka tapauksessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa sitä, että nuori voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Perättömien asioiden puhuminen saattaa täyttää joissain tapauksissa kunnianloukkauksen määritelmän. Kunnianloukkaus on kyseessä silloin, kun joku esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen, joka aiheuttaa loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai häntä halveksitaan sen vuoksi. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä halventamalla toista epäkunnioittavin sanoin, häpäisevin elein tai kuvin. Jos kyseessä on yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, se rikkoo yksityisyyden suojaa ja on lain mukaan rangaistava teko. Näistä voit lukea lisää Finlex-sivustolta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki#L24 Lakeihin perustuvat tekstit ovat joskus vaikeasti ymmärrettäviä. Selventäviä tietoja ja vastauksia voit kysyä asuinpaikkakuntasi poliiseilta tai Rikosuhripäivystyksestä. Rikosuhripäivystyksen kautta voit saada tarkempia neuvoja tähän tilanteeseen, esimerkiksi juristin puhelinneuvonnasta: https://www.riku.fi/fi/palvelut/juristin+puhelinneuvonta+0800+161+177/
avatar
huolestunut äiti
04.1.2018 11:23
Arrow
Hei! 13v nuori jäi kiinni ilkivallasta ja siitä tehtiin rikosilmoitus poliisille. Ilmoittaako poliisi automaattisesti tapauksesta sosiaaliviranomaiselle? Miten ja millä aikataululla asia etenee? Poliisi ei ole vielä ottanut yhteyttä huoltajiin eikä mahdollisista vahingonkorvauksista ole tietoa. Ilkivalta tapahtui 4 hengen porukassa. Tuleeko mahdolliset vahingonkorvaukset kaikille saman suuruisina vai katsotaanko siinä kuinka paljon kukin nuori osallistui ilkivaltaan?
avatar
NettiNappi Saija
05.1.2018 14:35
Arrow
Vastaamme kysymykseen torstaihin 11.1. mennessä
avatar
NettiNappi Saija
09.1.2018 13:38
Arrow
Hei! Jos alaikäisestä, eli alle 18-vuotiaasta tehdään rikosilmoitus, se menee poliisilta automaattisesti lastensuojeluun tiedoksi. Ilmoitus vastaa silloin lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojelun aikatauluista emme osaa sanoa. Asiaa voi hoitaa Oulun sovittelutoimistossa, mikäli osapuolet ovat siihen halukkaita (jos kyseessä on siis oululaiset henkilöt). Sovittelutoimistossa käydään läpi myös mahdolliset vahingonkorvaukset, ellei niitä ole muulla tavoin hoidettu asianomistajan kesken. Poliisi ei ota kantaa vahingonkorvauksiin. Jos olette oululaisia, voit ottaa yhteyttä nuorisorikosryhmän rikosylikonstaapeli Irmeli Korhoseen asian selvittämiseksi. Vastaus on laadittu yhdessä Oulun poliisin kanssa.
avatar
Mietteliäs äiti
07.2.2018 11:47
Arrow
Miten koulussa tapahtunut väkivalta alle 15.v kanssa voi edetä, muuten kuin rehtorin kanssa puhumisella? Tässä kaveri tuotti kaverille aivotärähdyksen, patti takaraivoon, sekä sormivamman, joka vaatii käsikirurgin arvion.
avatar
NettiNappi Hanna
12.2.2018 10:27
Arrow
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa, että vain yli 15-vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotias on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, sillä laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa. Mikäli väkivallasta on aiheutunut esimerkiksi lääkäri- tai hoitokuluja, voi väkivallantekijä olla velvollinen korvaamaan uhrille aiheutuneet hoitomaksut.   Koska väkivaltarikos tapahtui koulussa, koululla on velvollisuus selvittää tapahtunut. Mikäli koulun keinot eivät yksin riitä, on koulun henkilökunnalla velvollisuus pyytää poliisi paikalle selvittämään tapahtunutta yhdessä huoltajien kanssa ja kertomaan mahdollisista seurauksista. Asiaa voidaan yrittää myös sovitella. Väkivallasta voi tehdä rikosilmoituksen, vaikka tekijä olisikin alle 15-vuotias. Sovittelu tarkoittaa  lakisääteistä mahdollisuutta rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu voidaan toteuttaa vain, jos kaikki rikoksen osapuolet ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun sekä pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Sovittelu ei siis ole oikeudenkäynti. Sovittelulla pyritään vapaaehtoisesti, maksuttomasti, luottamuksellisesti, puolueettomasti sekä kohtuullisesti löytämään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Palvelua tarjoaa Oulun alueella esimerkiksi Vuolle Setlementti ry (linkki alempana).   Rikoksesta kiinni jääneestä alle 15-vuotiaasta tehdään myös lastensuojeluilmoitus ja hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, joihin kohdistuu poliisin toimenpiteitä, vaikka kyseessä ei olisi rikos (alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut).   Suosittelenkin olemaan kouluun yhteydessä ja kysymään, että mihin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet koulun taholta tapauksen selvittelyn suhteen.   Lisää tietoa aiheesta löydät: Rikosuhripäivystyksen nuorille suunnatuilta nettisivuilta: http://nuoret.riku.fi/koulussa-tapahtuva-vakivalta/ Nuoren oikeusoppaasta: https://www.hel.fi/static/sote/julkaisut/Nuorten%20oikeusopas%20netti%202014.pdf Rikosprosessitietoa nuorille rikoksen uhreille -oppaasta: https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/0233481646df8dce157341afd5c0e42e/1518179143/application/pdf/2220125/Rikosprosessitietoa%20nuorille%20rikoksen%20uhreille%20%282%29.pdf Sovittelusta: http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/toiminnot/sovittelu/ 
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load