Laki nuorelle

AIHEALUEET

Laki nuorelle

Lain edessä jokainen on Suomessa tasavertainen ja oikeutettu yhtäläiseen oikeusturvaan. Lakien avulla turvataan kaikkien tasavertaisuutta ja oikeuksia. Lait on säädetty yhteisiksi pelisäännöiksi, joita kaikkien tulee noudattaa rangaistuksen uhalla. Alle 18-vuotiaat eivät ole oikeudellisesti täysivaltaisia, mutta lapsilla ja nuorilla on iästä riippuen erikseen sovittuja oikeuksia. Vanhemmilla on kuitenkin oikeus tehdä päätöksiä alaikäisten lastensa puolesta. Iän karttuessa oikeudet ja vastuut lisääntyvät.

Poliisi ja viranomaiset valvovat, että lakia noudatetaan. Lisäksi poliisi ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta. Poliisin ohjeita ja käskyjä tulee aina noudattaa. Lain rikkomisesta voi olla pitkäaikaisia seurauksia, jotka voivat vaikuttaa elämään ja esimerkiksi työpaikan saamiseen vuosiakin. Tietämättömyys ei ole puolustus, jos on tehnyt jotakin laitonta. Myöskään omaa väärää toimintaa ei voi perustella kaverien painostuksella tai suostuttelulla. Jokainen on aina vastuussa omasta käytöksestään.

Kaikkien sopimusten tekemisen yhteydessä pitää muistaa, että sopimukset ovat sitovia. Netissä sopimuksia tai niiden hyväksymisiä tehtäessä kannattaa olla huolellinen. Jos allekirjoittaa tai hyväksyy sähköisesti sopimuksen netissä, samalla tulee hyväksyneeksi kaiken, mistä siinä sovitaan, vaikka jokaista kohtaa sopimuspaperista ei jaksaisikaan lukea. Alaikäisen vanhemmilla on oikeus vaatia alaikäisen tekemän sopimuksen purkamista.

 

Lue lisää:

Oikeudet ja velvollisuudet (Suomi.fi-portaali)
Finlex-säädöstietopankki
Poliisi
Alaikäisen työntekoon liittyvää tietoa (Työsuojeluhallinto)
Rikosuhripäivystyksen sivut nuorille (Rikosuhripäivystys)

 

Laki- ja rikosasioissa auttavia tahoja löydät Mistä apua? -osioista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvitus: Jenni Alasimi

Päivitetty 19.12.2018 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load