Murrosikä

AIHEALUEET

Murrosikä

Murrosikä on muutoksia ja kasvamista hiljalleen lapsesta nuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi. Murrosikäisen keho alkaa tuottaa hormoneja, jotka saavat aikaan kehon, mielialan ja tunteiden muutoksia. Mielialat ja tunteet voivat murrosiässä heitellä paljon: yhden päivän aikana ehtii riemuita ilosta, tuntea hämmennystä, epävarmuutta, saada kiukkukohtauksia ja itkeä murheita. Jokainen käy läpi murrosiän: et ole yksin myllerrysten keskellä.

Murrosikä etenee jokaisella yksilöllisesti ja omaan tahtiin. Omaa kehitystään ja itseään ei kannata vertailla toisiin, sillä kehitystahti on riippuvainen monesta eri tekijästä. Omaa kehittymistä ei voi itse nopeuttaa tai edistää. Kehitystahti riippuu esimerkiksi vanhemmilta saaduista perintötekijöistä. Murrosiän muutokset tulevat kuitenkin kaikille ennemmin tai myöhemmin.

Murrosiän kehitys alkaa nuorilla eri vaiheissa. Tytöillä murrosikä alkaa yleensä aikaisemmin kuin pojilla. Murrosiässä kehossa ja mielessä tapahtuu valtavasti muutoksia. Usein fyysinen kehitys alkaa ennen tunne-elämän kehitystä. Myös seksi ja seksuaalisuus alkavat kiinnostaa eri tavalla kuin aikaisemmin. Mielessä pyörii asioita, kehossa herää tuntemuksia ja reaktioita. Näiden kokemusten myötä omaan seksuaalisuuteen ja kehoon tutustutaan ja tullaan oman itsensä kanssa sinuiksi. Myöhemmässä vaiheessa myös ihmissuhteiden ja seurustelun kautta voidaan yhdessä tutustua toisen ihmisen kehoon ja seksuaalisuuteen.

Muuttuva ulkonäkö murrosiässä on herkkä asia. Muuttunut keho ja ulkonäkö hämmentävät ja voivat saada olon epävarmaksi. Kehityksestä voi tuntea myös ylpeyttä ja helpotusta. On normaalia, että oma keho ja sen muutokset mietityttävät. Omaa kehoa ja kehitystä tulee myös helposti vertailtua toisiin ja saattaa tuntua, että kaikki muut ovat murrosiän kehityksessä pidemmällä. Jokainen kuitenkin kehittyy yksilöllisesti, eikä ole olemassa ”oikeaa muottia” siitä, miltä kehon pitäisi näyttää tietyn ikäisenä.

Myös median ja sosiaalisen median kauneusihanteet voivat luoda paineita ulkonäöstä ja saada olon epävarmaksi. On hyvä muistaa, että median ja somen kuvat ovat usein muokattuja eivätkä vastaa todellisuutta. Ne ovat myös vain pieni otos suuresta joukosta murrosikäisiä, joista jokainen kehittyy yksilölliseen ja omaan tahtiinsa.

Jos murrosiän kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät tai aiheuttavat huolta, on näistä tuntemuksista hyvä jutella jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Apua ja neuvoja voi kysyä vaikka omalta vanhemmalta, joltain muulta lähiaikuiselta tai terveydenhoitajalta.

Lue lisää murrosiästä (Väestöliitto)

 

 

Päivitetty 25.4.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load