Omaan kotiin alaikäisenä?

AIHEALUEET

Omaan kotiin alaikäisenä?

Alaikäisenä omilleen muuttamiselle ei ole mitään laillisia esteitä. Huoltajat ovat kuitenkin vielä elatusvelvollisia ja vastuussa lapsestaan, joten alaikäinen tarvitsee heidän suostumuksensa kotoa pois muuttoon. Alaikäisen tulee keskustella omilleen muutosta huoltajien kanssa ja pohtia vaihtoehtoja huolellisesti. Omilleen muuttoon ei aina ole kiire, ja itsenäistyminen tulee ajankohtaiseksi nuorilla eri ikäisinä.

Alaikäinen ei voi solmia itsenäisesti vuokrasuhdetta. Osa vuokranantajista pyytää huoltajan suostumusta vuokrasopimuksen tekemiselle, osa vuokraa asunnon huoltajalle, joka antaa alaikäisen lapsen asua asunnossa. Molemmissa tapauksissa huoltaja on vastuussa alaikäisen huollettavan asumisesta. Useat vuokranantajat vaativat huoltajan kirjoittamaan vuokrasopimuksen alaikäisen asukkaan puolesta, eli huoltajan tulee olla mukana vuokrasopimusta tehdessä.

Yksinasumiseen liittyy monia kuluja, joista tulee huolehtia. Vuokran maksamisen lisäksi asumisesta aiheutuu muitakin kuluja, kuten sähkö- ja vesilaskut, netti- ja puhelinmaksut sekä ruokaan menevät kulut. Jos vanhemmat suostuvat maksamaan tai tukemaan asumiskulun kustannuksissa, on muuttaminen helpompaa.

Yksinasuminen vaatii itsenäisyyttä ja valmiutta ottaa vastuu itsestään sekä omasta taloudestaan. Yksin asuessa tulee myös itse huolehtia kaikista kotitöistä ja ruuanlaitosta.

Alle 17-vuotias alaikäinen vuokralainen ei saa omillaan asuessaan asumistukea, sillä hänestä maksetaan vielä lapsilisää. 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi hakea Kelalta opintotukea, johon sisältyy myös asumislisä. Saadun tuen määrä riippuu nuoren oppilaitoksesta, iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä sekä tietyissä tilanteissa vanhempien tuloista.

Lue lisää Kelan tuista asumiseen

Joskus perheessä voi olla lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia, väkivaltaa, perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä, muita kriisejä tai  tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan. Silloin joko nuori itse tai joku muu tilanteesta huolestunut voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Lastensuojelun työntekijän kanssa voi selvittää alaikäisen mahdollisuuksista asua kodin ulkopuolella.

 

 

 

 

Päivitetty 1.7.2016

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load