Asumisen tuet

AIHEALUEET

Asumisen tuet

Asumisen menoeristä ja säännöllisistä kuluista kannattaa ottaa selvää jo ennen muuttoa. Asunnosta tulee maksettavia kuluja joka kuukausi. Asumiseen on mahdollista saada eri tukia, jotka vaihtelevat esimerkiksi asukkaan elämäntilanteen ja asunnon suhteen. Pääsääntöisesti asumisen tuista vastaa Kela. Kelasta voi saada vain yhtä asumistukea kerrallaan. Ennen asumistuen hakemista täytyy selvittää oma ja perheen tilanne, jotta tiedetään, mihin elämäntilanteeseen tukea asumiseen haetaan.

Opiskelijat voivat saada opintotuen asumislisää. Opintotuen asumislisä on tarkoitettu päätoimiselle opiskelijalle, jolla ei ole lapsia ja joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Jos oikeutta opintotuen asumislisään ei ole, esimerkiksi kun hakijalla on lapsia tai hän asuu omistusasunnossa, voi hakea yleistä asumistukea.

Opiskelijoiden tuet muuttuvat 1.8.2017 alkaen. Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Yleistä asumistukea maksetaan pienituloisten ruokakuntien asumismenojen helpottamiseksi. Yleistä asumistukea voi hakea vuokra- tai omistusasuntoon.

Asevelvollinen voi hakea ja saada asumisavustusta. Asumisavustusta asevelvollisuuden aikana voidaan maksaa myös omaiselle, kuten puolisolle.

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada, kun on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Asumisen tuet (Kela)

 

 

Päivitetty 17.7.2017

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load