Haku

24 tulosta hakusanalla 'tyoelama'
 • Työelämä

  Useimpien nuorten pääasiallista työtä on opiskelu. Työnhaku ja työelämän käytännöt tulevat monille nuorille tutuksi vuosittain kesätöiden merkeissä tai viimeistään sitten, kun opinnot päättyvät. Työnhaku ei aina ole helppoa ja vaatii paneutumista. Työnhakuun kannattaa panostaa ja työhakemus laatia huolellisesti ja ajatuksen…

 • Työnhaku

  Ammattikaista-hanke Hankkeessa tarjotaan matalankynnyksen uraohjausta ammatillisen koulutuksen ympäristössä, ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Hankkeessa voi suorittaa lupakorttikoulutuksia: hygieniapassi, ikärajapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tieturva 1, tulityökortti ja EA 1. Kohderyhmä: Nuoret TE-palveluiden asiakkaat, jotka haluavat löytää opiskelupaikan…

 • Työpajatyyliset hankkeet nuorille

  Kestävän kehityksen keskus Kestävän kehityksen keskus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja sekä palkkatukityöpaikkoja. Keskuksessa on myös mahdollista suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja. Keskuksella voi kokeilla eri työtehtäviä ja saada kokemusta monilta aloilta. Tavoitteena on tarjota monipuolista työkokemusta sekä koulutusta ja näin parantaa…

 • Maahanmuuttajille suunnattuja hankkeita ja palveluita

  Kielen avulla osalliseksi Oulun yliopistossa sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Torikatu 23) on käynnissä hanke Kielen avulla osalliseksi. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tukea ja rohkaista maahanmuuttajia omaehtoiseen elämänhallintaan ja yhteisölliseen toimintaan. Käytännössä hankkeessa parannetaan suomen kielen taitoja ja tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia. Hankkeessa…

 • Koulutus

  AAO – Ammatilliset avoimet opinnot AAO-palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA –Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista suorittamalla eri oppilaitosten tarjoamia avoimia opintoja. AAO -hankkeen aikana testataan palvelun valtakunnallista käyttöönottoa….

 • Elämänhallinta

  Arki haltuun Hanke tarjoaa nuorille tukea arjen hallintaan riippumatta asuinpaikasta. Hankkeessa pyritään tavoittamaan palveluiden ulkopuolelle jääneet/jättäytyneet nuoret. Nuoria motivoidaan, saatetaan rinnalla kulkien ja tarvittaessa aloitetaan hoito- tai kuntoutusprosessi. Nuorten arjen perushallintaa tuetaan monialaisella yhteistyöllä. Kohderyhmä: 15 – 29 –vuotiaat oululaiset…

 • Vapaa-aika

  Digipelirajat’on (DPR) Bootcamp-valmennusryhmä Valmennusryhmään etsitään mukaan paljon digipelejä pelaavia nuoria aikuisia. 10 viikon aikana ryhmäläisten toiveiden mukaan tuunataan omaa arkea, etsitään yhdessä hyvinvointia, tutustutaan toisiin ja myös pelataan yhdessä. Ryhmä on maksuton ja suunnattu ensisijaisesti 18-29-vuotiaille. Ryhmä kokoontuu Byströmin nuorten…

 • köyhä

  olen pa, mutta musta on ruvennu tuntuu että tää työelämä ei oo se mun juttu vaa joku aivan muu. Mene itte töihi saatana.

 • Ammatillinen koulutus

  Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisen tutkinnon suorittamisen kestoon vaikuttaa pohjakoulutus ja aiemmin hankittu osaaminen. Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Peruskoulun tai lukion päättävä nuori hakee ensisijaisesti kevään yhteishaussa. Opintopolusta löytyy kaikki ammatilliset…

 • Opiskelijan talous

  Suomessa opiskelu on pääosin maksutonta. Tällä pyritään takaamaan, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta esimerkiksi perheen varallisuustasosta. Yhteiskunta myös tukee opintoja. Opintojen aikaisen elämisen rahoittaminen voi kuitenkin herättää huolta ja kysymyksiä. Opiskelija voi rahoittaa opintojaan niin tukien avulla kuin…