Haku

32 tulosta hakusanalla 'ammatti'
 • Ammattikorkeakoulut

  Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) laajuus on joko 210, 240 tai 270 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää noin 3,5−4,5 vuotta. Tutkintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Mitä AMK:ssa voi opiskella? (Opintopolku) Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tai korkeakoulujen omissa erillishauissa. Vieraskielisiin ja aikuisille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin…

 • Ongelmia työpaikalla

  Työpaikalla voi ilmetä itsestä riippumattomia ongelmia, jos työnantaja ei ole selvillä velvollisuuksistaan, perehdytys työtehtäviin ei ole ollut riittävä tai välit työkavereiden kesken eivät ole kunnossa. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta epäselvyyksiltä palkanmaksussa tai työtyösuhteen päättymisessä vältyttäisiin. Jos palkan maksussa…

 • Koulunkäynti ja opiskelu

  Peruskoululaiset, lukio-opiskelijat ja Oulun konservatorion ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada opinto-ongelmissa koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita. Voit itse hakeutua keskustelemaan koulukuraattorin tai -psykologin kanssa. Voit päästä vastaanotolle myös huoltajien, opettajan tai kouluterveydenhoitajan yhteydenoton kautta. Tarvittaessa koulukuraattori ja -psykologi toimivat yhteistyössä…

 • Lääkkeet

  Lääkeaineisiin saattaa kehittyä voimakas riippuvuus, joka on sekä kemiallista että psyykkistä. Esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden kohdalla riippuvuusriski on suurempi kuin alkoholin. Vieroitusoireet voivat olla vakavia, jopa henkeä uhkaavia. Voimakkaat keskushermoston kautta vaikuttavat lääkkeet, esimerkiksi vahvat kipulääkkeet, aiheuttavat niihin tottumattomalle käyttäjälle päihtymystilan….

 • Ongelmia perheessä ja ihmissuhteissa

  Ongelmien ja murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin! Murheita ja huolia voi jakaa ystävien ja vanhempien kanssa. Vanhemmat ja ystävät auttavat varmasti omien kykyjensä ja taitojensa mukaan, jos heille rohkaistuu kertomaan omista murheistaan. Jos vanhempien ja ystävien tuki ei kuitenkaan…

 • Ilman opiskelupaikkaa

  Peruskoulun tai toisen asteen koulutuksen jälkeen voi koittaa tilanne, ettei tulekaan valituksi haettuihin kouluihin. Näin voi käydä etenkin silloin, jos hakeutuu hyvin suositulle alalle tai oppilaitokseen, jonne on paljon hakijoita. Toisaalta voi myös käydä niin, että aloitetussa koulutuksessa huomaa, ettei…

 • Korkeakoulupaikan vastaanottaminen

  Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Kyse on siis syys- tai kevätlukukaudesta, ei kokonaisesta lukuvuodesta. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishaussa mukana olevia ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksia. Se ei koske yliopistojen erillishaussa olevia koulutuksia eikä ammattikorkeakoulujen…

 • Valintakokeet

  Ammatillisessa koulutuksessa voi olla pääsy- ja soveltuvuuskokeita, joilla pyritään selvittämään, onko hakijalla tarvittavia henkilökohtaisia ominaisuuksia alalle. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeisiin.  Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen Useimpiin ammattikorkeakouluopintoihin on valintakokeet eli pääsykokeet. Yleensä hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen erillisellä kutsukirjeellä. Haastatteluihin kutsuttavien määrä…

 • Kouluissa ja oppilaitoksissa

  Peruskoululaiset ja lukiolaiset saavat koulussa kouluterveydenhoitajan palveluita. Terveydenhoitaja auttaa kaikissa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja varaa tarvittaessa ajan lääkärin vastaanotolle. Tietoa terveydenhoitajan vastaanottoajoista saat oman koulusi nettisivuilta: valitse koulun sivuilla Oppimisen tuki -välilehti ja otsikko Kouluterveydenhuolto tai Terveydenhuolto….

 • Terveys ja sairastuminen

  Jos jokin omassa terveydentilassasi huolestuttaa, ota yhteyttä terveydenhuollon palveluihin. Eri-ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville nuorille on tarjolla erityisiä palveluja. Esimerkiksi koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhuolto on järjestetty hieman eri tavalla kuin työttömien tai työssäkäyvien nuorten. Kaikki oululaiset voivat aina asioida oman…