Työnhaku

Työnhaku

Ammattikaista-hanke
Hankkeessa tarjotaan matalankynnyksen uraohjausta ammatillisen koulutuksen ympäristössä, ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista.

Hankkeessa voi suorittaa lupakorttikoulutuksia: hygieniapassi, ikärajapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tieturva 1, tulityökortti ja EA 1.

Kohderyhmä: Nuoret TE-palveluiden asiakkaat, jotka haluavat löytää opiskelupaikan tai työpaikan.

Hakeutuminen: Ajan voi varata soittamalla tai sähköpostitse:

Projektipäällikkö Marjo Vilppola p. 040 7021058, marjo.vilppola(at)osao.fi
Projektikoordinaattori Päivi Käsmä p. 050 5019153, paivi.kasma(at)osao.fi
Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Mika Kananen p. 050 5946589, mika.kananen(at)osao.fi

Kesto: 1.8.2016-31.7.2019.

Hanke on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.
Hankkeen verkkosivu

 

Duunista totta!
Hankkeella pyritään saattamaan yhteen vammaiset henkilöt, joilla on ammatillisen koulutus ja alan osaamista, sekä työnantajat Oulun ja Rovaniemen seuduilla. Kyse ei ole vammaisen henkilön työkyvyn arvioinnista, työkokeilusta tai kuntoutuksesta – nyt mennään oikeasti töihin!

Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä pilotoidaan uudenlainen työhönvalmennuspalvelu. Työhönvalmennuksessa sekä vammainen henkilö että työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta työhönvalmentajalta jopa 6 kuukauden ajan työpaikalla.

Kohderyhmä: Vammaiset henkilöt, joilla on ammatillinen koulutus ja osaamista.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä soittamalla tai sähköpostitse Jani Ronkainen, projektipäällikkö, p.044 468 4280 tai jani.ronkainen(at)caritaslaiset.fi

Kesto: 1.3.2018 – 31.12.2020

Hankkeen toteuttaa Caritas-säätiö ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hankkeen verkkosivu

 

DuuniPolku
Hankkeessa työnhakijoille tarjotaan tukea ja täydennystä työmarkkinavalmiuksiensa sekä ammatillisen osaamisensa vahvistumiseen. Lisäksi alueen työnantajista kootaan monipuolinen oppimisympäristöjen verkosto osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden kautta yritykset voivat rekrytoida tarvitsemaansa työvoimaa joustavasti.

Tavoitteena on tunnistaa työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien osaaminen ja potentiaali, osaamisen kehittämistarpeet sekä tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Työnhakijoille tarjotaan kohdennettuja, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita.

Kohderyhmä: Nuoret alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat tai yli vuoden työttömänä olleet henkilöt.

Hakeutuminen: Asiakkaaksi voi ilmoittautua täällä. (Palvelut työnhakijoille)

Kesto: 1.1.2018-30.10.2019

Hankkeen toteuttaa Business Oulu –liikelaitos ja rahoittaa Hämeen Ely-keskus sekä Oulun kaupunki.
Hankkeen verkkosivu

 

Game Time
Game Time on Oulun kaupungin ja Tampereen kaupungin yhteishanke, jossa luodaan nuorille matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin.Hankkeessa rakennetaan matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin.

Koulutusta vailla oleville nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan pelialan ammattilaisten verkostoissa. Hankkeessa kehitetään valmennusohjelmia, joihin voi osallistua työkokeilun tai uravalmennuksen kautta.

Pelifarmi Lounge- kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Oulussa Bysiksen nuortenkahvilan pelitilassa. Toiminta sijoittuu keskiviikko-perjantai aamupäiviin aikavälille 9:00-13:00. Jakso kestää kolme kuukautta.

Pelifarmi Lounge- toiminnassa nuori pääsee kehittämään pelintekemisen taitojaan itseohjautuvasti, sekä vertaistuellisesti muiden ryhmäläisten kanssa hyvin käytännönläheisesti. Ryhmästä kootaan 2-3 pelintekotiimiä, jossa nuoren on mahdollista kehittää osaamistaan pelintekemisen eri osa- alueilla. Näin mahdollistetaan pelintekoprosessin eteenpäin vieminen suunnitteluvaiheesta mahdollisesti valmiiseen peliin asti.

Toiminnan tavoitteena on nuoren työllistyminen, sekä opiskeluun ohjautuminen. Pelifarmi Loungen yksilövalmentaja tukee ryhmää, tiimejä, sekä yksilöä päivittäisessä tekemisessä sekä jatkopolkujen suunnittelussa.

Kohderyhmä: 17-29-vuotiaat pelialasta kiinnostuneet nuoret.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä soittamalla tai sähköpostitse:
Projektipäällikkö Marko Tiusanen p.050 520 9646, marko.tiusanen(at)ouka.fi
Projektisuunnittelija Kosti Pasanen p.040 724 3522 tai kosti.pasanen(at)ouka.fi

Kesto: 2017-2019

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki ja ESR ja sen toteuttaa Tampereen sekä Oulun kaupungit.
Hankkeen verkkosivu

 

Kaikki samalta maalilta töihin
Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä ja lisätä nuorten ammattitaitoa. Samalla nuorten sosiaaliset taidot harjaantuvat sekä motivaatio parantuu. Lisäksi nuoret saavat käytännön työkaluja arjen hallintaan ja kokemuksia työympäristöstä hyvässä seurassa. Tavoitteena on tarjota 90 nuorelle henkilökohtainen personoitu palvelupolku työelämään tai koulutuspolulle, ja että osallistujista 50 % työllistyisi tai löytäisi itselleen mieleisen koulutuspolun.

Hankkeessa nuorelle tarjotaan Oulun Kärpät 46 ry:ssä työkokeilua tai työharjoittelua. Häntä valmistellaan työelämän taitoihin ja kartoitetaan hänen tulevia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään luomaan ”kärppämalli”, jossa yhteistyössä toimivat nuori, hanketyöntekijä, julkisen sektorin edustaja ja oppilaitoksen edustaja.

Kohderyhmä: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä hanketyöntekijä Miia Määttään puhelimitse p.044-703 24 65 tai sähköpostitse miia.maatta(at)oulunkarpat46.fi.

Kesto: 1.5.2018 – 28.2.2021

ESR – rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki ja Ammattiopisto Luovi.
Hankkeen verkkosivu

 

Kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittäminen –projekti
Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä kiertotaloutta ja luomalla uusia toimintamalleja.

Yritetään yhdessä ry:n ylläpitämillä Kestävän kehityksen keskuksen työpajoilla voidaan tarjota työllistymismahdollisuuksia eri kohderyhmille mm. puutarhaviljelyn, eri materiaalien kierrätyksen, polkupyörien korjaamisen ja media-alan tehtävissä.

Kohderyhmä: nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä hankeen toimijoihin:
Hankepäällikkö,rakennusinsinööri Tatu Raitala, p. 044 2642 333, tatu.raitala(at)kekekeskus.fi
Viher- ja kiinteistöhuollon työtoiminnan ohjaaja Satu Mörsäri, p. 044 0341 320, satu.morsari(at)kekekeskus.fi
Työtoiminnan ohjaaja, yritysyhteistyö Sanna Savolainen, p. 044 7707 347, sanna.savolainen(at)kekekeskus.fi
Työtoiminnan ohjaaja Satu Särkelä, p. 044 0575 900, satu.sarkela(at)kekekeskus.fi

Kesto: 1.6.2016 – 31.5.2019

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Yritetään yhdessä ry. Hankkeen toteuttaja on Yritetään yhdessä ry.
Hankkeen verkkosivu

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Kulttuurivoimalassa voi työskennellä monilla erilaisilla työsopimuksilla aina vapaaehtoistyöstä ns. normaaliin työsuhteeseen. Työskentely on mahdollista myös erilaisten työllistämistoimien kautta, kuten palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta. Työllistämistoimet solmitaan aina TE-palvelujen kautta.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, kaikki kulttuurista ja yhteisötoiminnasta kiinnostuneet
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu

 

Nuoret kohti työtä
TE-toimisto tarjoaa yksilöllisen palvelun, jonka toteuttajina ovat Arffman, Saranen Consulting, Spring House, OSAO Edu ja Nuorten Ystävät. Nuorelle tarjotaan ohjausta ja tukea osaamisen kartoittamiseksi ja suunnan löytämiseksi. Nuori voi osallistua mm. opiskelu- ja työkykyä tukevaan valmennukseen, koulutuskokeiluun tai hakeutua tutkintoon tai tutkinnonosaan johtavaan koulutukseen.

Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan alle 30-vuotiaat työnhakijat, joiden työttömyys on pidentynyt tai heiltä puuttuu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Hakeutuminen: Nuori valitsee mukana olevista palveluntuottajista mieluisen ja ilmoittautuu mukaan.

Kesto: Palveluun voi hakeutua huhtikuuhan 2019 saakka.
Nuoret kohti työtä -palvelun verkkosivu

 

Nuoret töihin
Te-toimiston tarjoaman palvelun tarkoituksena on nuoren työllistyminen avoimille työmarkkinoille viimeistään kuuden kuukauden kuluessa palvelun aloittamisesta. Yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria rohkaistaan ja ohjataan oman liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, sekä itsensä työllistämisessä yrittäjänä. Nuoret töihin! -palvelu kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Palvelu on maakunnallinen.

TE-toimisto tarjoaa palvelun, jonka toteuttaa palveluntuottajat Arffman, Saranen Consulting, Spring House ja VMP Group. Nuori voi valita niistä sopivimman.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat.

Hakeutuminen: Nuori sopii palveluun menemisestä TE-palveluiden työllisyyssuunnitelmassa, jonka jälkeen hän tutustuu mukana olevien palveluntuottajien tarjontaan. Nuori valitsee mieluisen palvelun ja ilmoittautuu palveluun.

Kesto: Palveluun voi hakeutua huhtikuuhan 2019 saakka.
Nuoret töihin -palvelun verkkosivu

 

NUOTTI-valmennus
Valmennus on KELAn toteuttamaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, jota voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.Valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Kohderyhmä: 16-30-vuotiaat nuoret ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta. Nuoren toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää häntä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

Hakeutuminen: Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
Nuotti-valmennuksen verkkosivu

 

Oulun ohjaamon kehittämishanke
Hankkeen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin nuoren tarpeista lähtien. Hankkeessa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa, edistetään työn ja työvoiman kohtaamista sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa. Lisäksi nuorta tuetaan osaamisensa kuvaamisessa oppilaitoksille opintoihin siirtymisen nivelvaiheessa.

Hankkeen kautta kehitetään nuorille suunnattuja uraohjauspalveluita entistä tehokkaammiksi. Lisäksi tavoitteena on valmistautua Ohjaamoiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja huomioida ne Byströmin ohjaamon palveluohjauksen ja toimintamallien kehittämisessä.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat oululaiset nuoret.
Lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat Oulun Ohjaamossa palveluita tarjoavat monialaiset toimijat, uudet palveluntuottajat sekä erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Byströmin Ohjaamo p.050 5992293, bystrom(at)ouka.fi.

Hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen (ESR) ja Oulun kaupungin rahoittama ja hankkeen toteuttaa Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut.
Lisätietoa Oulun ohjaamon kehittämishankkeesta

 

Oulu Urban Culture ry
Syksyllä 2018 perustettu uusi kaupunkikulttuuriyhdistys Oulu Urban Culture ry edistää vapaata kaupunkikulttuuria, pyrkii osallistamaan nuoria, luomaan uusia toimintamalleja ja parantamaan kulttuurialan työllisyyttä. Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Tarkoituksena on uudella innovatiivisella tavalla yhdistää nuorille aikuisille suunnatut välityömarkkinatoiminnot ja kaupunkikulttuurin kehittäminen. Tätä toteutetaan kehittämällä erilaisia kaupunkikulttuuria edistäviä projekteja ja tapahtumia, sekä tarjoamalla työttömille nuorille aikuisille tukea työllistymiseen ja edistämällä heidän osallisuuttaan.

Kohderyhmä: 18-29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurituotannosta. Mahdollisuus n. kuukauden mittaiseen työkokeilujaksoon.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Heikki Myllylahti, Puheenjohtaja p.040 7154742 tai sähköpostilla oulu(at)urbanculture.fi.

Tammikuussa 2019 alkaa Urbaanit mahdollisuudet -projekti osana Oulun kaupungin Kaaos-hanketta. Projektiin rekrytoidaan 5–7 kaupunkikulttuurista kiinnostunutta 18–29-vuotiasta työtöntä nuorta aikuista noin kuukauden työkokeilujaksolle. Työkokeilun aikana osallistujille järjestetään koulutusta kulttuurituotantoon, tutustutaan Oulun kulttuurikentän mahdollisuuksiin ja järjestetään yhdessä yhden illan kaupunkikulttuuritapahtuma Välivainion Tukikohdalla 22.2.2019.
Oulu Urban Culture ry:n facebook-sivu

 

Paikka auki II -ohjelman koordinaatiohanke
Paikka auki II –ohjelman koordinaatiohanke koordinoi Veikkauksen rahoittamaa Paikka auki II –avustusohjelmaa. Avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä. Samalla pyritään edistämään nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia, sekä vahvistamaan heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen. Osaan työsuhteista on mahdollista yhdistää oppisopimuskoulutus.

Koordinaatiohanke auttaa ja tukee avustusohjelmaan liittyvän tiedon ja kokemusten jakamista nuorille, osatyökykyisille, nuorten parissa työskenteleville ja sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Kohderyhmä: Paikka auki II -ohjelmassa on kaksi kohderyhmää: työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja osatyökykyiset. Myös sosiaali-ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta työntekijöiden palkkaamiseen.

Hakeutuminen: Ottamalla yhteyttä Paikka auki II –avustusohjelmaan p. 044 746 2106 tai sähköpostilla paikkaauki(at)nuortenystavat.fi.
Koordinaatiohankkeen yhteystiedot: Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen p. 040 7005 163, Ohjelmakoordinaattori Anu Lappalainen p. 044 7462 106 tai Viestintäkoordinaattori Tiina Louhula p. 050 5447 303, sähköpostilla etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi.

Kesto: 2018-2021
Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.
Paikka auki II -koordinaatiohankkeen verkkosivut

 

Polku osaavaksi ohjaajaksi
Hankkeen tavoitteena on vähentää alle 25-vuotiaiden työttömyyttä sekä parantaa pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työmarkkinavalmiuksia. Hankkeessa toteutetaan tuettua työllistämistä, yksilö- ja ryhmäohjausta, työelämävalmius- ja yrittäjyyskoulutuksia, lyhytkoulutuksia sekä yritysvierailuja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla 24:n 4H-yhdistyksen alueella.

Kohderyhmä: Pitkäaikaistyöttömät sekä alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksesta sekä järjestötyöstä, ja tähtäävät mahdollisesti alan opintoihin.

Hakeutuminen/lisätietoja: Projektipäällikkö Seija Heikkinen Suomen 4H-liitto p. 044 377 7469 seija.heikkinen(a)4h.fi tai Yksilöohjaaja Arja Tampio Suomen 4H-liitto p. 044 335 7624 arja.tampio(a)4h.fi.

Kesto: 1.1.2018 – 31.8.2019.

Hanketta hallinnoi Suomen 4H-liitto ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Suomen 4H-liitto.
Hankkeen verkkosivu

 

Tehokkaasti työhön
Hankkeen tavoitteena on edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien miesten nopeampaa siirtymistä työelämään, ammatillisen koulutuksen läpäisyä, ehkäistä miesten syrjäytymistä sekä vähentää eroja miesten ja naisten osaamisen ja työnhakutaitojen välillä. Hankkeen kautta tuetaan työpajanuorten ammatillisiin opintoihin hakeutumista tarjoamalla OSAOn opinto-ohjaajan palveluita työpajakeskuksessa.

Ammatillisten oppilaitosten opettajia, ohjaajia ja opinto-ohjaajia kouluttamalla lisätään erityisesti nuorten miesten parissa työskentelevien henkilöiden tietoisuutta tasa-arvosta ja sukupuolen huomioimisesta ohjaus- ja opetustyössä. Hankkeen järjestämien koulutusten avulla lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia toimia nuorten miesten valmentajina kohti työelämää. Koulutukset ovat avoimia myös muille nuorten ohjauksen parissa työskenteleville.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää oppilaitoksen, kaupungin työpajojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja luoda uusia toimintamalleja, joilla voidaan tukea ilman toisen asteen tutkintoa olevien työpajanuorten siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena on kehittää myös toimintamallia työpajanuorten ammattialoihin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseen.

Kohderyhmä: Oulun kaupungin pajakeskuksessa valmentautumassa olevat nuoret, erityisesti nuoret miehet. Lisäksi ammatillisen koulutuksen opettajat, opinto-ohjaajat, ohjaajat sekä muun muassa kunnissa nuorten ohjauksen parissa työskentelevät.

Lisätietoja: Ota yhteyttä Projektipäällikkö Virve Kivelä p. 050 521 9428, virve.kivela@osao.fi.

Kesto: 01.08.2017 – 31.12.2019

Hankkeen rahoittaa Ely-keskus.
Hankkeen verkkosivu

 

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa
Hankkeessa tuetaan työnhakua Euroopassa.

Työ- ja elinkeinohallinton hankkeessa vahvistetaan työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita. Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen.

Kohderyhmä: Nuoret työnhakijat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä TE-toimistosta.

Hanke on ESR-rahoitteinen.

Kesto: 2014-2020
Hankkeen verkkosivu

 

 

Urasampo
Korkeakoulutetuille nuorille sekä valmistumisvaiheessa oleville yliopisto- ja amk-opiskelijoille tarjotaan tukea työllistymiseen ja työelämäosaamisen edistämiseen uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan ja muiden palveluiden kautta.

Valmennus on kuuden koulutuspäivän kokonaisuus (2–3 koulutuspäivää / viikko). Linjoja on kaksi: A) Alle 30-vuotiaiden ja vastavalmistuneiden linja sekä B) Työuraa jo tehneiden, kokeneiden sekä pitkäaikaistyöttömien linja. Suurin osa sisällöstä räätälöityy ryhmien keskeisten tarpeiden mukaan. Kouluttajina toimivat työnhaun ja urahallinnan eri osa-alueiden kovatasoiset asiantuntijat.

Kohderyhmä: Korkeakoulutetut, korkeakouluissa opiskelevat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Urakoordinaattori Hanna Kela p. 045 6155 622 tai Hankekoordinaattori Venla Vuorjoki p. 046 923 5245, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)urasampo.fi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen ja Euroopan sosiaalirahasto on Urasammon päärahoittaja.

Kesto: 1.2.2018-31.12.2020
Hankkeen verkkosivu

 

Yhdessä yhdenvertainen
Hankkeessa tarjotaan ammatilliseen tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta, työkokeilupaikkoja ja palkkatukipaikkoja vammaispalvelualalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Alle 30-vuotiaita henkilöitä koulutetaan oppisopimuksella kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön painotus, sekä lähihoitajan tutkintoon. Myös työkokeilu- ja palkkatukipaikat ovat vammaistyöhön painottuneita. Hankkeessa ohjataan ja tuetaan nuoria opiskelun ja työjakson aikana. Nuorille tarjotaan työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja yhteistyössä kaupungin vammais- ja mielenterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Hankkeessa myös järjestetään vammaisten henkilöiden avustamisesta kiinnostuneille henkilöille ”Avustamisen perusteet” –kursseja.

Kohderyhmä: Alle 30 -vuotiaat nuoret ilman ammatillista koulutusta ja jotka ovat kiinnostuneet oppisopimuskoulutuksesta kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, tai lähihoitajan perustutkintoon.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla Taina Vainionpää, projektipäällikkö, p. 0440127088, taina.vainionpaa(at)gmail.com,  tai Sanna Pitkänen, projektityöntekijä, p. 0445786640, avustaja.sanna(at)gmail.com.

Kesto: 1.8.2017-31.7.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, ja toteuttaa Lintulammen asukasyhdistys ry.
Hankkeen verkkosivu

 

 

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load