Päihteidenkäyttö, rikollisuus

Päihteidenkäyttö, rikollisuus

DIGI EPT – digitaalinen ehkäisevä päihdetyö –hanke
Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sähköinen palvelu. Hankkeen kehittämistyöhön otetaan mukaan nuoria.

Lisätietoja: Saija Ukkola p.040 184 8063 tai saija.ukkola(at)ouka.fi.

Kesto: 1.6.2018-31.12.2020

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Päätoteuttajana on Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalvelut ja osatoteuttajina Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.
Hankkeen verkkosivu

 

Miepä-kuntoutus
Miepä-kuntoutus on Nuorten Ystävät ry:n toteuttamaa tiivistä avokuntoutusta. Kuntoutus on suunnattu  nuorille aikuisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, lisätuen tarve mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai sosiaalisen syrjäytymisen vakava uhka ja oma halu kuntoutua.

Kuntoutujaa tuetaan päihteettömyydessä, arjen hallinnassa ja siirtymisessä kohti itsenäisempää elämää. Kuntoutukseen kuuluu kenkilökohtaisia tukikeskusteluja, kotikäyntejä ja mukana kulkemisesta arjessa. Toimintaan kuuluu myös pienryhmätoimintaa ja yhteistyötä sekä hoitovastuullisen tahon että läheisverkoston kanssa.

Kuntoutusjakso kestää noin 1,5 vuotta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioidaan koko sen keston ajan.

Kohderyhmä: Nuoret aikuiset, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, tarve lisätuelle mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai sosiaalisen syrjäytymisen vakava uhka ja oma halu kuntoutua.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä kuntoutusohjaajiin Amira Bushnaief p. 044 7341 761 tai Annika Mattila p. 044 7341 519.

 

Move On! KRIS-Oulu ry
KRIS-Oulu ry edistää lainrikkojataustaisten henkilöiden voimaantumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen, sekä  lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen.

KRIS-Oulu ry Move On! tekee ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, syrjääntyneitä ja syrjääntymisvaarassa olevia nuoria autetaan pääsemään takaisin yhteiskunnan tasa-arvoisiksi yksilöiksi.

Kohderyhmä: 15-29 -vuotiaat

Hakeutuminen: Toiminnanjohtaja Jaana Juntunen,  jaana.juntunen(at)kris.fi tai p.046-5473112.

Toimintaa rahoittaa ja tukee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Oulun kaupunki, Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sekä Alli Paasikiven säätiö.
Toiminnan verkkosivu

 

Verto-hanke
Verto on Nuorten Ystävien ja Oulun kriisikeskuksen yhteinen kehittämishanke. Maaliskuussa toimintansa aloittanut Verto tarjoaa yhteisöllistä matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.

Toimintaan voi tulla mukaan ilman ajanvarausta, asiointikunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mukanaolo ei vaadi sitoutumista. Paikanpäälle voi tulla talon ollessa auki. Etukäteen on myös mahdollista varata aika ja tulla tutustumiskäynnille, joko yksin tai tukiverkoston kanssa. Kävijöille järjestetään keskustelu- ja vertaistukiryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, kädentaitoryhmiä, liikunta- ja hyvinvointiryhmiä, sekä retkiä ja kokemusasiantuntijakoulutusta.

Kohderyhmä: Nuoret aikuiset huumeiden käyttäjät, huumausaineriippuvuudesta kuntoutuvat sekä korvaushoidossa (kuntouttava/haittoja vähentävä korvaushoito) olevat henkilöt. Myös huumeiden käyttäjän läheiset, vanhemmat, sisarukset, puolisot, lapset, isovanhemmat tai ystävät.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Heidi Airaksinen, projektipäällikkö p. 044 705 3282, Hanna Eskola, ohjaaja p. 044 7409 947 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi. Katja Rauhala, ohjaaja p. 044 7412 041 tai katja.rauhala@oulunkriisikeskus.fi.

Verton toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.
Hankkeen verkkosivu
Hankkeen facebook-sivu

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load