Koulutus

AIHEALUEET

Koulutus

Ammattikaista
Ammattikaista tarjoaa matalankynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjaus rakentuu vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Uravalmennusjaksot sisältävät ryhmämuotoista, ammattialakohtaista ohjausta sekä laaja-alaista tutustumista ammatilliseen koulutukseen ja eri koulutusmuotoihin. Uravalmennuspäiviä toteutetaan myös eri ammattialojen työkohteissa sekä työssäoppimispaikoissa.

Kohderyhmä: TE-palveluiden asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä projektipäällikkö Marjo Vilppola, p.040 7021058, projektikoordinaattori Päivi Käsmä p. 050 501 9153, yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Mika Kananen, p. 050 594 6589, tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)osao.fi

Hanke on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama.

Kesto: 1.8.2016-31.7.2019

http://www.osao.fi/hakijalle/ammattikaista.html

 

Hyvinvointia kotiin 2017-2018
Hankkeessa koulutetaan palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvia nuoria. Oppisopimuskoulutuksena totetetaan Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamisen tutkinnonosa. Lisäksi hankkeessa keskitytään hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja läpiviemiseen.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat ilman ammatillista koulutusta, tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa olevat, sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat (yli vuoden työttömänä olleet).

Hankkeeseen otetaan myös aika ajoin työkokeilijoita sekä palkkatuettuja työntekijöitä.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Taina Vainionpää, projektipäällikkö, p. 0440127088, taina.vainionpaa(at)gmail.com, Sanna Pitkänen, projektityöntekijä, p. 0445786640, avustaja.sanna(at)gmail.com tai Iinamaija Sala, projektityöntekijä, p. 0447409732, iinamaija.sala(at)gmail.com.

https://lintulampi.net/hankkeet/

 

Pallo Hallussa-hanke
Hankkeen tarkoituksena on jalkapallon ja liikunnan kautta aktivoida nuoria, pääosin 17-30- vuotiaita kuulemaan opinto- ja työllisyysmahdollisuuksista Oulun seudulla. Lyhyiden infojen lisäksi osallistujille tarjotaan työllistymistä edistäviä kursseja ja koulutuksia, sekä erotuomari- ja valmentajakoulutuksia jalkapallossa.

Kohderyhmä: 17-30-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä anniina.sunnari(at)tervaritjuniorit.fi tai p.040 3504816.

Kesto: 1.8.2017-31.12.2020

http://www.tervaritjuniorit.fi/uutiset/97845/pallo-hallussa-hanke

 

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia
Hankkeen päätavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä koulutus- ja työmarkkinoiden segregaation lieventäminen. Hankkeen aikaisessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan sukupuolivaikutukset ja toteutetaan positiivisia erityistoimia tytöille ja naisille.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään koulutuksia ja luodaan koulutusmateriaalia eri kohderyhmille, teknologiaTET-pilotointia, teknologiatyöpajoja – joista osa kansainvälisessä yhteistyössä – ja yrittäjyyskasvatusta tytöille yhteistyössä yritysten kanssa sekä tehdään vaikuttajatyötä ja levitetään hyviä käytänteitä ja tietoa, myös kansainvälisesti.

Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy toimintamalleja, menetelmiä ja materiaalia sukupuolen huomioivaan ja ei-perinteisille aloille kannustavaan opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen. Tämä sisältää mm. pilotoidun konseptin teknologiaTET-yhteistyöhön yritysten ja koulujen välillä, mallin teknologiatyöpajojen järjestämisestä yhteistyössä koulujen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusmateriaalia ja -sisältöjä.

Kesto: 1.10.2018-30.9.2021

Lisätietoja: Ota yhteyttä sähköpostitse sinaosaat(at)oamk.fi

Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu ja KoulutusAvain Oy. Hankkeen kansainvälinen partneri on Technisch Heilig-Hartinstituut Belgiasta.

https://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/tytot-ja-teknologia/mika-sina-osaat/

 

TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä
Hanke edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan estäen näin sosiaalista syrjäytymistä. Hankkeessa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia yksilöllisesti suunnitellun ohjauksen ja tuen keinoin. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt osallistuvat ohjausmallin kehittämiseen, mikä tukee hyvinvointia.

Toisistaan irralliset toimintatavat kootaan hankkeessa kokonaisuuden huomioon ottavaksi työllistymisen ohjaus- ja tukimalliksi, jossa työelämäkumppanuudella on keskeinen merkitys. Mallia pilotoidaan Luovin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien yksiköiden sekä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) toimesta. Ohjaus- ja tukimalli kehitetään ensisijaisesti ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen edistämiseen siten, että se soveltuu sekä ammatillisten erityisoppilaitosten että muiden ammatillista koulutusta järjestävien toimijoiden käyttöön.

Kohderyhmä: Ammattiopisto Luovissa Oulun ja Muhoksen yksiköissä sekä Limingan toimipisteessä (Limingan yksikkö 31.7.2017 asti) vuosina 2016-2018 kiinteistöpalvelujen, kotityö- ja puhdistuspalvelujen, liiketalouden sekä ympäristöalan ammatillista perustutkintoa suorittavat sekä valmentavassa koulutuksessa opiskelevat erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä Oulun seudun ammattiopistossa em. aloilla (tai muilla erikseen sovittavilla aloilla)ammatillista perustutkintoa opiskelevat nuoret.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mika Takalo, mika.takalo(at)luovi.fi, p. 040 319 3774.

Kesto: 1.2.2016-31.8.2019

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen päävastuullisena toteuttajana on Ammattiopisto Luovi ja hankekumppanina toimintamallin suunnittelussa ja toimenpiteiden pilotoinnissa toimii Oulun seudun ammattiopisto.

https://luovi.fi/luovi/projektit/teddy-tyollistymisen-edistaminen-yhdessa/

 

SOPU – Sujuvat omat polut
SOPU – Sujuvat omat polut -verkostohankkeen keskeisin kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat. Hankkeen tavoitteena on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Ohjauksellista HOKS- ja eHOKS-prosessia kehitetään uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi, ja tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan.

Hankkeessa parannetaan koulutuksella opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi. Oulun Palvelualan Opiston (OPAO) tavoite hankkeessa on saada oppilaitokseen hakevien, opiskelevien ja valmistuvien eli eri nivelvaiheiden ohjaus sujuvaksi ja laadukkaaksi prosessiksi.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat.

Lisätietoja: Ota yhteyttä Merja Airaksinen, merja.airaksinen(at)opao.fi, p. 050 552 0572.

Kesto: 1.4.2018-31.5.2020

https://www.opao.fi/hankkeet-ja-projektit/

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load